Gabinet psicopedagògic

Gabinet

Informació General

Tenir cura de Salut Mental de l’escola sempre ha estat un dels trets identificatius de la nostra línia pedagògica. Considerant que és la base del desenvolupament personal, des del gabinet aprofitem les experiències de cada xiquet i xiqueta com a oportunitats per atendre a l’alumnat, indirecta o directament, i incidir en les dificultats acadèmiques, socials i personals que van sorgint al llarg del desenvolupament de cada infant.

Tota la intervenció està orientada a prioritzar el treball emocional, intervenint amb professorat, famílies i infants per arribar de manera indirecta i directa a cuidar de la Salut emocional de tota la comunitat educativa.

El gabinet el formem una orientadora, una psicòloga i dues mestres especialistes en pedagogia  terapèutica (una d’elles també té l’especialitat d’audició i llenguatge) i també comptem amb  el servei  de la mestra especialista d’audició i llenguatge de l’SPE de Torrent.

Projecte Educatiu

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

L’objectiu del Gabinet Psicopedagògic és tenir cura de la Salut Mental de l’escola.

Com ho fem?

  • Assessorant l’equip docent en l’acompanyament emocional de cada xiquet i xiqueta. Per nosaltres és fonamental que des de que les criatures més menudes entren per la porta, han de sentir la nostra mà, la nostra mirada.
  • Sentir que la seua mestra o mestre està disponible per acompanyar-li. Pot ser en alguns moments necessiten no soltar la mà, potser que en altres necessitem explorar i allunyar-se sabent que la nostra mirada està amb ells i elles i potser que simplement necessiten saber que estem ahí, al seu costat.

En les diferents edats anem adaptant el nostre acompanyament, però amb el mateix objectiu: que cada xic i xica puga sentir la nostra permanència.

  • També orientem i acompanyem a les famílies en el seu creixement. Les famílies són el pilar fonamental, les encarregades de sostenir emocionalment a les criatures i nosaltres acompanyem i donem suport a aquesta funció.
  • A més, intervenim directament, compartint les inquietuds del nostre alumnat, recolzant les seues dificultats i fomentant la competència emocional. Ho fem mitjançant l’observació, les entrevistes individuals i el treball en xicotets o grans grups.

A l’escola considerem que perquè s’esdevinga l’aprenentatge l’alumnat s’ha de trobar en estat de benestar.

Ha de sentir-se suficientment tranquil o tranquila perquè puga sorgir la creativitat, la curiositat ,les ganes d’aprendre i poder gaudir del procés. Sols així es podrà fomentar la implicació personal.

Nosaltres considerem que cada persona ha de ser acompanyada d’acord a les seues característiques individuals, al seu context, a la seua història. No parcel·lem la dificultat sinó que tractem a cada alumne o alumna considerant la seua realitat.

Per això la principal funció del gabinet psicopedagògic és orientar i assessorar al professorat per donar resposta a la individualitat de cada xiquet o xiqueta.

Una altra funció important que desenvolupem és la valoració de les necessitats.

A partir d’aquesta es desenvolupa un pla de treball amb una sèrie de mesures i recursos concrets. Bé recursos especialitzats ( Mestra Especialista en Pedagogia Terapèutica, Mestra Especialista en Audició i Llenguatge, Orientadora, Psicòloga) o mesures que estableix el professorat dins de l’aula.

El nostre assessorament i la nostra intervenció es donen des d’una perspectiva inclusiva. És a dir, s’intervé de manera que tot l’alumnat s’aprofite del recurs especialitzat i la mesura revestisca a la classe.

Treballar en una Escola amb diferents etapes fomenta i possibilita una mirada individual i globalitzada amb la qual poder considerar el moment, el context, la història i el desenvolupament de cada criatura.

DIVERSITAT I INCLUSIÓ

Establim una xarxa de suport del professorat a l’alumnat de tots els nivells que fa possible trobar dos professors/es a l’aula, compartint la tasca docent en moments determinats.

Així, amb la codocència i el desdoblament, l’alumnat pot ser atès de manera més individualitzada, ja que cadascú necessita el seu ritme d’aprenentatge i temps per comprendre els diferents continguts treballats.

Igualment ens agraden les experiències al llarg del curs de sessions inter-nivell, inter-cicle i inter-etapa encaminades a impregnar l’alumnat de la necessitat d’aprendre dels altres i del plaer d’ensenyar els altres. Compartim projectes comuns, siga dintre d’una etapa o entre diferents etapes. Rebem a companys i companyes que ens expliquen allò que saben al voltant d’un tema.

Ens agrupem grups d’alumnat menut amb grups d’alumnat més grans, per tal de compartir al llarg de curs diversos moments: joc, activitats relacionades amb celebracions, col·laboracions puntuals; a açò ho anomenem Tàndem.

El pla de suport en l’etapa secundària es concreta amb la codocència, és a dir, durant algunes sessions determinades, hi ha dos docents a l’aula.

En el cas de 1r d’ESO, la codocència es concentra en les sessions d’àmbits, de manera que durant les 7 sessions lectives d’àmbits, l’alumnat té a dues persones dins de l’aula.

En la resta de cursos la codocència es concentra en l’horari de projecte i sempre intentant que, siguen els especialistes de les matèries que vehiculen els projectes, els que comparteixen eixe temps de treball, així doncs, en moltes ocasions, l’alumnat compta amb l’ajuda de dos especialistes en llengües per a desenvolupar un projecte lingüístic.
A més del recurs de la codocència, la Mestra de Pedagogia Terapèutica té assignades sessions per treballar, dintre dels grups, les necessitats educatives especials que van sorgint entre l’alumnat.

El treball de coordinació entre el Gabinet Psicopedagògic i els i les especialistes de les diferents àrees, és un treball continuat en el temps, de manera que tot i que no es dispose del recurs de PT a l’aula en determinats moments, l’orientació psicopedagògica està present, especialement davant les necessitats educatives especials.

Personal Gabinet - Concertar citaPiedad Alonso

PsicòlogaPiedad Alonso

piedad@lescarolines.com

Concertar cita


Aina Soler

PsicopedagogaAina Soler

aina@lescarolines.com

Concertar cita


Maria Romero

LogopedaMaria Romero

mariaromero@lescarolines.com

Concertar cita


Lourdes Úbeda

Pedagoga TerapèuticaLourdes Úbeda

lourdes@lescarolines.com

Concertar cita