Biblioteca – Aules d’estudi

Biblioteca

Informació General

La Biblioteca de I’Escola Les Carolines disposa de personal, lloc i mitjans per poder treballar tots els objectius que té marcats.

La promoció del seu ús es realitza des de l’Educació Infantil. La Biblioteca està catalogada i organitzada en les seccions necessàries per a que tot l’alumnat, amb l’ajut del mestre/a, hi puga trobar allò que busca.

El sistema d’utilització de la Biblioteca és comparable al de qualsevol biblioteca pública, amb les següents particularitats: Horari adaptat a les diferents classes i temps lliure, préstecs individuals i per classes i creació de racons i activitats literàries.