AKOE Internacional

AKOE Internacional

Informació General

Akoe és un grup educatiu format per nou cooperatives que té com a principal objectiu estar sempre alerta de les darreres tendències de l’entorn educatiu i social, per donar resposta a les necessitats dels centres que hi el conformen, així com a les inquetuts socials.

La missió col·lectiva d’Akoe és la de “Ser un grup educatiu dinàmic, amb capacitat per a consolidar els projectes dels centres integrants del grup quant als vessants empresarial, cooperatiu i formatiu, tot possibilitant el seu desenvolupament, mitjançant la utilització comuna de recursos aportats per cadascun dels centres segons les seues competències”.

A hores d’ara Akoe està formada per Escola El Drac, Colegio Juan Comenius, Escola Gavina, Escola La Masia, Escola Les Carolines, Escuela 2, Florida Grup Educatiu, Grupo Sorolla i La Nostra Escola Comarcal.

Totes aquestes cooperatives han demostrat el ferm interés de cooperar i treballar de manera conjunta, interés que es veu concretat en diferents activitats concretes com ara la Trobada de Colpbol o l’Escola de Mestres, però també a través del treball de les seues comissions que es reuneixen de manera periódica i que estan conformades per membres dels diferents claustres de totes les escoles:

Akoe Consell Rector
Akoe Pedagògica
Akoe Internacional
Akoe Escola de Mestres

Akoe Internacional és la comissió encarregada de coordinar algunes activitats conjuntes dels centres AKOE relacionades amb l’aprenentatge de llengües estrangeres i relacions internacionals.

Els objectius d’AKOE Internacional són, entre altres: promoure i desenvolupar l’aprenentatge i l’ensenyament permanent de llengües estrangeres en els nostres centres, des d’una vessant integradora i intercultural que fomenta la convivència natural amb totes les llengües -oficials i ambientals; i aplicar les metodologies, estratègies, enfocaments i recursos més innovadors i en harmonia amb les nostres línies de treball docent.

Des el curs 2009-10 promou la convocatòria conjunta de cursos a l’estranger d’Akoe Internacional a Anglaterra, Irlanda, Canadà i Estats Units, amb la mobilitat de més de 800 alumnes en 8 anys.