Proves Cangur (matemàtiques)

És una prova que promou la Societat Catalana de Matemàtiques per estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. 

Els problemes són molt estimulants perquè es resolen combinant coneixements matemàtics, raonament lògic, un poc d’enginy i molt de pensament lateral.