Projectes europeus (e-twinning)

WOMEN IN ART

WOMEN IN ART. BREAKING THE INVISIBILITY LOOP
LES DONES EN L’ART.  TRENCANT EL BUCLE DE LA INVISIBILITAT

Women in art es tracta d’un projecte Erasmus+ KA229 d’Intercanvi de bones pràctiques amb mobilitat d’alumnat d’Educació Primària (de 10 a 12 anys) coordinat per l’Escola Les Carolines (Cooperativa Valenciana d’ensenyament).

Els principals objectius d’aquest projecte són d’una banda, trencar els estereotips de gènere i el bucle de la invisibilitat de les dones artistes i d’altra banda ampliar la mirada de l’alumnat i professorat cap a l’art.

SOLE

SOLE: Self organised learning environment (Entorns d’Aprenentatge Autoorganitzats).

El projecte es basa en la idea del professor Sugata Mitra de la Universitat de Newcastle, de crear Entorns d’Aprenentatge Autoorganitzats. Aquesta proposta implica un canvi en el paper del docent, ja que aquest ja no és un mer transmissor de continguts, sinó que és el responsable de plantejar reptes a l’alumnat, mitjançant la formulació de Big Questions (grans preguntes que en un ambient de recerca i creativitat l’alumnat ha de resoldre).

En aquest procés la intervenció del professorat ha de ser mínima, apostant així per una educació mínimament invasiva. El principal repte per al professorat en aquesta metodologia és trobar una Big Question que siga motivadora. Poden ser preguntes obertes que no tinguen una única solució, que permeten diversos enfocaments. Els alumnes organitzats en xicotets grups i amb el suport de les TIC comencen una recerca i comparteixen coneixements, col·laboren, argumenten, discuteixen, s’ajuden els uns als altres per a respondre a la Big Question plantejada.

Des de l’escola estructuràrem aquestes sessions i dissenyàrem un cartell que va servir de guia per a totes les escoles participants. En el qual s’indiquen els passos, el tipus d’agrupació, i el temps que han de dedicar per a cada pas del procés.