OBN

A l’Escola treballem amb el mètode OBN. Aquesta metodologia té com a principal matèria el càlcul obert, com una alternativa a l’ensenyament tradicional de les matemàtiques.

Amb aquest sistema es pretén que l’alumant aconseguisca realitzar operacions i resolga problemes de totes les maneres possibles i amb total llibertat a l’hora de trobar la solució, bsucant a través de la seua pròpia experiència i dotant-lo de major autonomia, tenint en compte la seua capacitat de càlcul, raonmanet i lògica matemàtica segons l’etapa educativa en la que es trobe. És per això que està considerant un mètode obert.

Mentre que a Infantil s’introdueixen xicotetes pinzellades d’aquesta metodologia amb el compatatge, les rectes numèriques i el material manipulatiu, a l’etapa d’Educació Primària, treballem la numeració, la resolució de problemes, el càlcul mental i les operacions.

L’alumnat troba les solucions a les operacions i els problemes de manera lliure: com què és possible arribar al mateix resultat de diverses maneres, cada persona tria aquella forma més adequada per a ella.

Es treballa amb el nombre en si, no amb la xifra, component i descomponent i utilitzant les ferramentes que necessite ja siga amb material manipulatiu com ara regletes, furgadents, pals de fusta…

Sempre partim de problemes arrelats a la seua vida i situacions properes, de manera que arriben a comprendre les operacions i l’algoritme en si. Saben el que estan fent i per què ho estan fent així i s’aconsegueix un molt bon càlcul mental. A més, l’alumnat mostra una actitud molt positiva cap a l’aprenentatge de les matemàtiques.