Erasmus +

Des de fa tres cursos, l’Escola Les Carolines ha iniciat un camícap a la internacionalització com a part del currículum per al nostre alumnat, i com una bona experiència de formació per al professorat. Internacionalització no entesa tan sols com un valor de mercat de treball, sinó com un valor en sí mateix. Si la nostra ciutadania poseix les competències necessàries per a enfrontar-se a un món cada vegada més internacional en el conjunt de la societat es veurà beneficiada, i també la societat europea i la societat global es veuran cada vegada més diverses i per tant, més enriquides.

D’aquesta manera, l’escola com a institució, té el repte d’ampliar les xarxes locals i internacionals i augmentar la cooperació mitjançant projectes comuns.

Per què endisar-nos doncs en un programa Erasmus +?

Els programes Erasmus + ofereixen als centres educatius oportunitat finançades per participar en activitats internacionals, per al centre, per a l’alumnat, per al professorat i per a la comunitat en la seua totalitat.

Els programes Erasmus + ofereixen una clara millora del procés d’ensenyament-aprenentatge (que inclou una major presència de l’aprenentatge interdisciplinari o l´’us de les noves tecnologies a l’aula, entre d’altres), cooperant en aquesta millora amb altres centres europeus i organitzacions.

A més, aquests tipus de programes permeten als professionals de l’ensenyament i a l’alumnat col·laborar amb altres centres educatius associats en activitats educatives i aprendre de l’alumnat i el professorat visitant. L’alumnat va més enllà de l’aula i explora dades, coneixements i experiències de forma directa i immediata. D’aquesta manera, l’alumnat adquireix un coneixement intercultural i obté noves perspectives sobre el seu propi aprenentatge. L’alumnat pot col·laborar a través d’Internet i mitjançant les activitats eTwinning, que aporten oportunitats de millora pel que fa a les capacitats interpersonals, lingüístiques i tecnològiques.

Trobem també, a partir de l’experiència de participació en els programes Erasmus +, un manera eficaç d’estimular l’equip de professorat, doncs a través de les diferents activitats i mobilitats, el professorat adquiereix ferramentes i nou mètodes d’ensenyament-aprenentatge, a més de l’oportunitat d’analitzar pràctiques docents i educatives diferents.

La participació en activitats internacionals sol ser un indicador de que un centre educatiu és ambiciós i atractiu per a estudiar o per a treballar. Sovint, els programes Erasmus + donen la possibilitat de posar en pràctica nous mètodes de treball que incrementen la influència i l’estatus del centre.

Erasmus+ constitueix un mitjà per dur endavant l’aprenentatge i l’ensenyament, més enllà del context habitual del centre, projectant la seua imatge cap a l’exterior i fomentant la col·laboració amb entitats locals de caire social o polític, així com amb altres membres de la comunitat educativa.

PROJECTES EUROPEUS A L’ESCOLA – ERASMUS +

Women in art. Breaking the invisibility loop

Es tracta d’un projecte Erasmus+ KA229. (Associacions Estratègiques entre Associacions Escolars per a l’Intercanvi de Bones Pràctiques). L’objectiu principal del projecte és visibilitzar les dones artistes europees mitjançant l’inclusió d’aquestes al al currículum d’educació artística a nivell de primària per poder desfer el cercle d’invisibilitat escola-societat, i així promoure la visibilitat i reconeixement de les dones artistes a la nostra societat futura.

Participa l’alumnat de cinqué de primària de quatre escoles europees, de Grècia (Florina), Polònia (Lubon), Itàlia (Bari), Espanya (València), com a escola coordinadora del projecte. Amb una durada de dos cursos escolars 2018/2019 – 2019/2020, compren mobilitats del professorat de les altres escoles a la nostra per tal de rebre formació, tres mobilitats del nostre professorat i alumnat a Grècia, Itàlia i Polònia, i finalment una última mobilitat de professorat i alumnat de Grècia, Itàlia i Polònia a València.

La finalitat de les mobilitats amb l’alumnat és la formació d’aquest al voltant de dones artistes locals o tècniques arrelades a aquestes, com ara l’art audiovisual, l’escultura amb tèxtils o el gravat. Nosaltres ens encarregarem de transmetre els nostres coneixement sobre la ceràmica.

SOLE KA201

Analitzant els resultats en matemàtiques que segons el darrer Informe PISA (2015) que presenta l’alumnat europeu, l’ajuntament de Glasgow (Escòcia) considera la possibilitat d’un gir metodològic en aquesta disciplina, i és aquest fet la llavor del Projecte europeu KA201 programat per a 3 cursos acadèmics. Aquest projecte es basa en la metodologia SOLE (Self Organised Learning Environment) nascuda de l’experiència del professor Sugata Mitra que posà a treballar a un grup d’estudiants sense professorat i amb l’única ajuda d’un ordinador. Per a endinsar-nos en aquest tipus d’aprenentatge, cal un ordinador per grup, accés a la xarxa, una agrupació lliure de l’alumnat i una big question. És el professorat qui té la clau en aquesta big question, puix ha de trobar la pregunta adequada que motive i deixe espai per a la investigació.

Experiències com aquestes mostren la necessitat de noves investigacions en els mètodes d’ensenyament i aprenentatge.

En aquest context naix el projecte de cooperació, connexió i d’aprenentatge entre els tres països participants (Espanya, Escòcia i Polònia) anomenat Erasmus + KA2.

L’escola Les Carolines (Picassent, València) és una de les participants d’aquest projecte que començà en novembre del 2017 a la ciutat de Glasgow, on representants de totes les escoles participants acudírem per començar a treballar. Les sessions de treball d’aquesta trobada van estar destinades a conèixer la metodologia SOLE, formar els grups de treball (grups mixtes dels diferents països) i la seua posada en marxa. La següent trobada fou a juny a Varsòvia on compartírem resultats i experiències a més de posar en comú les futures avaluacions. A més hem encetat, aquest setembre, el 2n curs en el que València serà la ciutat acollidora al mes de maig.

OUTDOOR ACTIVITIES

Move, sing and spy under the same sky és un Projecte Europeu KA229 destinat a l’intercanvi d’experiències del professorat d’infantil pel que fa a les activitats a l’aire lliure. Hongria és la coordinadora d’aquest projecte en el que nosaltres participem com a escola sòcia junt a altres cinc escoles de diferents països europeus com ara  Lituania, Turquia, Finlàndia i Suècia. Tindrà una durada de dos anys i consistirà en la mobilitats de part del professorat per intercanviar experiències que cada escola fica en marxa amb l’alumnat més xicotet segons les diferents estacions de l’any, les seues característiques climàtiques…

L’objectiu del projecte és cooperar per innovar i compartir bones pràctiques amb els recursos naturals del propi territori a més d’augmentar la sensibilitat dels infants cap al medi ambient. El projecte preten crear activitats on es treballe l’art, la natura i l’educació física.  Les mestres visitaran les diferents escoles observant i vivint de primera ma activitats dissenyades per realitzar fora de les aules. La nostra escola rebrà la seua visita en maig d’aquest curs i ens voran en acció amb les activitats del Dia de l’Aire Lliure que organitzen l’etapa d’infantil i primer cicle.

PROJECTE CAT: 1984. Connecting Arts and Technology

El nostre concepte “1984-CAT” inscrit en un projecte Erasmus Plus KA229, ofereix un producte original: un musical sobre Arts i tecnologia. La novel·la “1984”, escrita per George Orwell, és un text distòpic sobre un món en què les persones s’han convertit en víctimes de la vigilància omnipresent i de la propaganda. Les dues escoles participants, Les Carolines i Gymnasium Ernestinum, adapten la novel·la als reptes de l’era digital per ensenyar als nostres alumnes (de 13-17 anys, provinents de diferents contextos socials i culturals) competències del segle XXI sobre les xarxes socials, la vigilància i privacitat de dades. El musical emergent al final es posarà en escena a València (Espanya) i Coburg (Alemanya).

Les Carolines té un perfil clar de centre sensibilitzat i amb una ampla experiència en el treball artístic multisdiciplinar i el centre alemany compta amb un perfil clar basat en la tecnologia. La combinació de les dues capacitats ofereix sinèrgies, eixamplen els horitzons de cada escola, que entrena l’aprenentatge entre iguals, les habilitats lingüístiques i enforteix el sentiment de la comunitat i l’esperit d’equip.