Carolines creativa: les ARTS

Les Carolines és un Centre educatiu que aposta per l’educació artística, centrant-se en les tres disciplines que s’estableixen en el currículum escolar: la música, l’educació plàstica i el teatre.

Però també l’ús de les tècniques dramàtiques és freqüent en les assignatures de llengua,especialment, en l’aprenentatge de llengües estrangeres. Però també és habitual entre el alumnat que porta a terme el servei de mediació escolar, ja en marxa en l’etapa Secundària des del curs 15-16 i que té com a objectiu fonamental, la resolució de conflictes. S’han dut a terme experiències de teatre imatge i teatre fòrum, que han servit no només per la pròpia resolució de conflictes sinó també per commemorar dates clau com el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, o el Dia de la pau.

LA MÚSICA: EL NOSTRE COR ESCOLAR

Pel que fa a la Música, tant l’etapa Primària com la Secundària, desenvolupem un projecte de Cor escolar que, juntament amb altres escoles cooperatives, s’inscriu en certàmens i festivals corals des de fa uns quants anys.

La Música és el tema central d’una jornada a l’any, en la qual es dedica un temps perquè l’alumnat exhibisca, mostre i compartisca amb els seus companys i companyes, peces musicals treballades a les aules, majoritàriament de creació pròpia i també, adaptacions que sempre intenten aportar alguna cosa nou a les interpretacions.

L'EDUCACIÓ PLÀSTICA

L’educació Plàstica és una altra de les matèries artístiques que fonamenten la forma d’entendre la pedagogia a Les Carolines, en totes les seues etapes, des d’Infantil a Secundària. Les aules són una mostra palpable d’aquest interès, igual que les publicacions institucionals, com ara el calendari escolar, que es desenvolupen a partir de les propostes artístiques dels alumnes més grans. També ho són els projectes monogràfics que giren entorn a diferents artistes, que es desenvolupen ja des dels nivells més primerencs, despertant així l’interès per l’educació visual.

LES ARTS ESCÈNIQUES

Pel que fa a les Arts Escèniques, es troba dividida en tres vessants clarament diferenciades. L’ús de tècniques dramàtiques per a l’ensenyament de continguts múltiples i diferents, la dramatització i el teatre.

L’ús de tècniques dramàtiques i la pràctica de la dramatització són més habituals en l’etapa Primària, nivell en el qual es treballa, juntament amb Infantil, plenament a través de l’ABP (Aprenentatge Basat en Projectes), de manera que les dramatitzacions, solen utilitzar-se, fonamentalment, per mostrar tot allò après en el tema triat com a projecte.

Les tècniques dramàtiques però, són eines que es duen a terme al llarg de tot el procés, tant per a l’adquisició de coneixements, com per a la simulació de situacions que ensenyen l’alumnat a entendre què és allò que vol saber.

A Secundària, per la seua banda, el teatre i la dramatització són matèries fonamentals per entendre la vida a les aules del nostre Centre. 

La dramatització com a procés, entesa com un espai de llibertat creadora i expressiva, és l’eix central que conforma l’espai lectiu al qual opten, si ho desitgen, els alumnes de 2n d’ESO, dins l’assignatura optativa de Projecte Interdisciplinar, en la qual, per acord intern del claustre de professorat, s’ha apostat per l’ensenyament artístic.

L’experiència s’ha desenvolupat en aquest context acadèmic des de el curs escolar 16-17.

EL MUSICAL

El teatre entès com a procés, però també com a representació final d’un muntatge teatral, és un espai dedicat a l’alumnat de 3r d’ESO. El Musical, experiència que presentem en el present dossier, és un projecte interdisciplinari que ja ha arribat a la seua novena edició, i que és una experiència teatral feta per i per a joves. En el projecte intervenen les assignatures de Projecte Interdisciplinar- que com he explicat anteriorment per nosaltres és Teatre-, Educació Física, Música i Llengua. El projecte transcorre al llarg d’un curs escolar, i els elements que conformen la representació són

íntegrament realitzats per l’alumnat, des del text, en la major part de les ocasions- en un parell d’ocasions s’ha optat per la representació de textos de l’autor alacantí, Juan Luis Mira- fins a les lletres de les peces musicals, les coreografies, el disseny de vestuari o l’escenografia. El Musical és el projecte estrella de la Secundària en Carolines i fins al moment, és el que més satisfaccions ens ha aportat.