Primària

ABP

ART

EDUCACIÓ EMOCIONAL

COOPERATIU

OBN

ACTIVITAT FÍSICA

PROJECTES EUROPEUS

TERTÚLIES

Resum Educació Primària

L’etapa d’educació primària comprén des dels 6 fins als 12 anys. En aquestes edats, nosaltres, els i les mestres guiem als infants en el seu camí cap a una major autonomia i coneixement de si mateixos. Acompanyem als menuts i menudes no sols en l’assoliment de continguts bàsics, sinó també en el seu creixement personal, amb l’objectiu de què estiguen preparats per a poder afrontar la seua vida amb una actitud crítica, reflexiva i empàtica. Al llarg dels darrers cursos hem anat creant una línia metodològica basada en l’aprenentatge per projectes, en la metodologia OBN, en les tertúlies dialògiques…,en la importància del diàleg assembleari, en les relacions entre iguals i en l’expressió de sentiments i l’educació emocional.

Projecte Educatiu

MODEL D’EDUCACIÓ EMOCIONAL

A Les Carolines, ajudem tots els infants a què puguen convertir-se en adults equilibrats, saludables i, per descomptat, feliços. Amb ells i elles identifiquem i gestionem tota mena d’emocions, tant les pròpies com les alienes per desenvolupar la intel·ligència emocional. Perquè l’infant aprenga a estimar i a respectar, és necessari que siguen i se senten estimats i respectats. A través de l’estima aprenen a valorar i a estimar tant als altres com a si mateixos.

En tota l’etapa de primària hi ha establertes dues sessions dedicades a l’assemblea i a l’acció tutorial per ser un espai de conversa al voltant d’aquells aspectes sobre la convivència del grup i de l’organització de l’aula. Tot l’alumnat ha de tenir veu, per aquesta raó, utilitzem la bústia de l’assemblea, el cartell “Parlem?”, l’espai per a precs i/o suggeriments, el cartell de protagonista… Fugim de convertir aquest moment en un bolcat de queixes i crítiques exclusivament, fomentant que l’alumnat siga capaç d’agrair i felicitar, també, a companyes i companys.

En els grups d’alumnat més grans, la gestió d’aquestes sessions té formalitat amb ordre del dia, moderador o moderadora, acords… a més es treballen aspectes més específics (diversitat, inclusió, igualtat, convivència…), en funció de la necessitat del grup.

Per altra banda, si es considera oportú, qualsevol altra sessió es pot convertir en un moment d’assemblea per tractar els conflictes puntuals o altres assumptes socials o emocionals del grup. Perquè com més aviat, millor.

MODEL BASAT EN LA DIVERSITAT I LA INCLUSIÓ

METODOLOGIES ACTIVES

Equip de PrimàriaGloria Gil

Cap d'EstudisGloria Gil

gloria@lescarolines.com

Concertar cita


Verónica Silvestre

Primer de PrimàriaVerónica Silvestre

veronica@lescarolines.com

Concertar cita


Silvia Llop

Primer de PrimàriaSilvia Llop

silvia@lescarolines.com

Concertar cita


Vicent Devís

Segon de PrimàriaVicent Devís

vicent@lescarolines.com

Concertar cita


Raquel Navarro

Segon de PrimàriaRaquel Navarro

raquel@lescarolines.com

Concertar cita


Alba Polit

Tercer de PrimàriaAlba Polit

albapolit@lescarolines.com

Concertar cita


Gema Rivas

Tercer de PrimàriaGema Rivas

gema@lescarolines.com

Concertar cita


Carles García

Quart de PrimàriaCarles García

carles@lescarolines.com

Concertar cita


Joan Tormo

Quart de PrimàriaJoan Tormo

joan@lescarolines.com

Concertar cita


Ester Vidaurre

Cinqué de PrimàriaEster Vidaurre

estervidaurre@lescarolines.com

Concertar cita


Jose Aguilar

Cinqué de PrimàriaJose Aguilar

jose@lescarolines.com

Concertar cita


Júlia Pérez

Sisé de PrimàriaJúlia Pérez

julia@lescarolines.com

Concertar cita


Arantxa Carretero

Sisé de PrimàriaArantxa Carretero

arantxa@lescarolines.com

Concertar cita


Vicky Olivares

AnglésVicky Olivares

vicky@lescarolines.com

Concertar cita


Tania Elorza

AnglésTania Elorza

tania@lescarolines.com

Concertar cita


Enric Coscollar

Educació FísicaEnric Coscollar

enric@lescarolines.com

Concertar cita


Christian García

MúsicaChristian García

christian@lescarolines.com

Concertar cita


Lourdes Úbeda

Psicopedagoga TerapèuticaLourdes Úbeda

lourdes@lescarolines.com

Concertar cita


Aina Jordà

Audició i Llenguatge Psicopedagoga TerapèuticaAina Jordà

ainajorda@lescarolines.com

Concertar cita


Piedad Alonso

PsicòlogaPiedad Alonso

piedad@lescarolines.com

Concertar cita


Joan Clausell

PrimàriaJoan Clausell

joanclausell@lescarolines.com

Concertar cita


Maria Romero

LogopedaMaria Romero

mariaromero@lescarolines.com

Concertar cita