Qui som

ESCOLA ACTIVA

ESCOLA ÈTICA

ESCOLA NO AUTORITÀRIA

ESCOLA DEMOCRÀTICA

ESCOLA ARRELADA AL MEDI

ESCOLA CIENTÍFICA

ESCOLA COEDUCATIVA

ESCOLA INTEGRAL

LES CAROLINES

L’Escola Les Carolines som una cooperativa de professionals de l’ensenyament que treballem amb programes innovadors d’educació, per tal de donar a l’alumnat el suport, els coneixements, la formació i la confiança necessaris per a desenvolupar la seua personalitat i aconsseguir una integració en la societat, respectant valors com la solidaritat, la tolerància, la igualtat i el diàleg.

Sabem que una de les preocupacions més importants que tenen els pares i les mares es poder donar als seus fills i filles una educació que els faça arribar a l’adolescència com a joves independents i capaços de donar respostes a les realitats que troben a la seua vida.

A l’Escola Les Carolines oferim una experiència educativa que dóna resposta a aquesta preocupació, i que comprén les etapes de l’Educació Infantil -d’un a cinc anys-; Educació Primària -de sis a onze anys-; i Educació Secundària -de dotze a setze anys-.

La proposta educativa no és teòrica, 46 anys d’experiència i trenta-dues promocions d’alumnes que han finalitzat el procés educatiu a l’Escola Les Carolines avalen el nostre projecte educatiu.

A l’Escola Les Carolines l’alumnat és l’autèntic protagonista.

Escola arrelada al Medi
Atenem un alumnat valencià-parlant, i majoritàriament castellano-parlant, aconseguint la correcta parla i escriptura de les dues llengües, en un ambient d’estima per la cultura del nostre País.

Escola Activa
Fomentem que l’alumnat siga protagonista actiu de la seua formació, i no receptor passiu d’informació.

Escola Científica
Basem l’aprenentatge en una actitud crítica i no dogmàtica front a la realitat.

Escola Democràtica
Participem, en les decisions escolars, els pares i mares, professorat, alumnat i personal no docent.

Escola Ètica
Estimulem el respecte i la comprensió del món que envolta als xiquets i xiquetes.

Escola Ecologista
Potenciem l’equilibri mèdio-ambiental amb l’anàlisi crític de les actuacions de les persones sobre el nostre entorn i fomentem actituds positives que integren el desenvolupament humà amb la natura.

Escola Integral
Desenvolupem la personalitat de l’alumnat en totes les seues facetes. Mantenim un procés educatiu personalitzat, amb un seguiment del nostre alumnat.

Escola Coeducativa
Realitzem el procés educatiu sobre criteris coeducatius -llenguatge, gestos i actituds no sexistes-.

Escola no Autoritària
Elaborem les normes de convivencia utilitzant el diàleg i la reflexió.