Qui som

ESCOLA ACTIVA

ESCOLA ÈTICA

ESCOLA NO AUTORITÀRIA

ESCOLA DEMOCRÀTICA

ESCOLA ARRELADA AL MEDI

ESCOLA CIENTÍFICA

ESCOLA COEDUCATIVA

ESCOLA INTEGRAL

LES CAROLINES

L’Escola Les Carolines som una cooperativa de professionals de l’ensenyament que treballem amb programes innovadors d’educació, per tal de donar a l’alumnat el suport, els coneixements, la formació i la confiança necessaris per a desenvolupar la seua personalitat i aconsseguir una integració en la societat, respectant valors com la solidaritat, la tolerància, la igualtat i el diàleg.

Sabem que una de les preocupacions més importants que tenen els pares i les mares es poder donar als seus fills i filles una educació que els faça arribar a l’adolescència com a joves independents i capaços de donar respostes a les realitats que troben a la seua vida.

A l’Escola Les Carolines oferim una experiència educativa que dóna resposta a aquesta preocupació, i que comprén les etapes de l’Educació Infantil -d’un a cinc anys-; Educació Primària -de sis a onze anys-; i Educació Secundària -de dotze a setze anys-.

La proposta educativa no és teòrica, 46 anys d’experiència i trenta-dues promocions d’alumnes que han finalitzat el procés educatiu a l’Escola Les Carolines avalen el nostre projecte educatiu.

A l’Escola Les Carolines l’alumnat és l’autèntic protagonista.

Escola arrelada al Medi
Atenem un alumnat valencià-parlant, i majoritàriament castellano-parlant, aconseguint la correcta parla i escriptura de les dues llengües, en un ambient d’estima per la cultura del nostre País.

Escola Activa
Fomentem que l’alumnat siga protagonista actiu de la seua formació, i no receptor passiu d’informació.

Escola Científica
Basem l’aprenentatge en una actitud crítica i no dogmàtica front a la realitat.

Escola Democràtica
Participem, en les decisions escolars, els pares i mares, professorat, alumnat i personal no docent.

Escola Ètica
Estimulem el respecte i la comprensió del món que envolta als xiquets i xiquetes.

Escola Ecologista
Potenciem l’equilibri mèdio-ambiental amb l’anàlisi crític de les actuacions de les persones sobre el nostre entorn i fomentem actituds positives que integren el desenvolupament humà amb la natura.

Escola Integral
Desenvolupem la personalitat de l’alumnat en totes les seues facetes. Mantenim un procés educatiu personalitzat, amb un seguiment del nostre alumnat.

Escola Coeducativa
Realitzem el procés educatiu sobre criteris coeducatius -llenguatge, gestos i actituds no sexistes-.

Escola no Autoritària
Elaborem les normes de convivencia utilitzant el diàleg i la reflexió.

Metodològicament, seguim el nostre propi estil el que combinem el que més ens atrau de les diverses metodologies. Bevem del Constructivisme, de Maria Montessori, Waldorf, Lapierre i Aucouturier, Malaguzzi, propulsor de Reggio Emilia, oferint una pedagogia Viva, on el joc, el moviment, la reflexió, el dubte, la suposició, la comprovació, la comparació són activitats principals en la qual es basa l’aprenentatge, imprescindible per construir la pròpia personalitat en el món que els envolta.

Quin paper tenim les mestres? Acompanyar i guiar. En les emocions, els sentiments, les experiències, els jocs, els aprenentatges, la llibertat,la socialització, el contacte amb la natura, la fantasia, la màgia, l’esforç, la orientació per a estudis superiors, l’acompanyament i comprensió dels temes que els puguen preocupar en cada moment de la seua evolució; guiem i ajudem els escolars a créixer, respectant els seus ritmes individuals i donant a cadascú allò que entenem que necessita.

  • Proposar i realitzar activitats que estimulen el pensament científic i l’activitat investigadora.
  • Afavorir i potenciar les diferents formes d’expressió que possibiliten l’adquisició d’un estil personal de comunicació.
  • Desenvolupar i canalitzar les accions escolars cap a un ambient democràtic que motive el respecte cap als demés: la justícia, el pluralisme i la solidaritat.
  • Promoure la formació d’una actitud crítica i creativa, sensible als canvis sòcio-culturals que esdevenen en el món actual.
  • Potenciar el desenvolupament de conductes autónomes, mitjançant activitats que impliquen opcions, decisions i assumpcions de responsabilitat.
  • Utilitzar la llengua i cultura del nostre País com a vehicle d’ensenyament.
  • Aconseguir que l’alumnat castellano-parlant siga bilingüe.
  • Incidir en les families per motivar-les, i d’aquesta manera fer-les col·laborar amb l’escola en el procés de normalització lingüística.