INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

01- Presentació i Principis.

02- CIF.

03- Declaració Censal.

04- Llicència d'Obertura any 2009.

05- Llicència d'Obertura any 2014.

06- Tarja Centre – Edició Electrònica.

07-Història Administrativa de Les Carolines.

 

INFORMACIÓ ORGANITZATIVA

01- De l'Escola

02- De la Cooperativa

INFORMACIÓ ECONÒMICA DE LA COOPERATIVA

01- Impost de Societats 2014-2015.

02- Estats Financers exercici 2014-2015.

03- Memòria exercici 2014-2015.

04- Informe d'Auditoria de l'Exercici 2014-2015.

05- Relació Subvencions Oficials 2010-2016. 

 

CONCERT EDUCATIU

01- Text del Concert Educatiu 2013-2017.

02- Concert 2015-2016: Imports i Justificacions.

03- Mòduls del Concert Educatiu (Evolució 2011 - 2016).

04- Justificació Anual Curs 2015-2016. 

 

CONVENI LABORAL I TAULES SALARIALS

01- VI Conveni Laboral.

02- Taules salarials vigents.

03- Taules salarials comparatives 2009 - 2014. 

 

REBUTS I PREUS DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS

01- El Rebut Escolar.

02- Serveis Complementaris.