Primer i Segon Cicles d'Educació infantil

Comprén dels zero a dos anys (Primer Cicle) i de tres als cinc anys (Segon Cicle).

Són uns anys de molta importància, perqué estan plens de descobriments que, no per senzills, deixen de ser fonamentals.

Per als xiquets i xiquetes del Primer Cicle hem aprés a caminar i a comunicar-nos mitjançant el llenguatge oral. Ara apredran a relacionar-se.

Mitjançant el joc, els xiquets i xiquetes van desenvolupant les seues habilitats, hàbits i conceptes bàsics que permetran entendre i comprendre el seu entorn, així com la forma d'integrar-s'hi.

És una edat en la qual els encanta jugar, córrer i cantar. És una edat plena de preguntes, curiositats i imaginació, i en la qual el creixement natural els fa avançar de manera espectacular.

En aquesta etapa l'Escola Les Carolines es converteix en la seua segona família; un espai còmode, càlid, alegre, comprensiu i motivador, on la tranquil·litat i la tendresa estan presents com a elements imprescindibles per al seu desenvolupament, aprenentatge i educació.