SERVEI D'ESCOLA MATINERA 2020-2021
 
El servei d'Escola Matinera està atés per personal de Les Carolines que, des de les 8:00 fins les 9:05 hores, s'encarregaran d'acollir i atendre l'alumnat d'Infantil, Primària i Secundària sempre que la seua família ho haja demanat a l'Escola. 
 
Les característiques d'aquest servei són les següents:
 
     1-Atenció matinal d'alumnat abans de l'horari de classes des del 7 de setembre de 2020 al 23 de juny de 2021.
 
    2-Horari de 8:00 a 9:05 hores.
 
    3-Desdejuni.
 
 
 
Import mensual del servei d'Escola Matinera:
 
45 Euros mensuals per alumne o alumna.
 
40 Euros mensuals per alumne o alumna (família amb dos germans).
 
35 Euros mensuals per alumne o alumna (família amb tres germans).
 
8 Euros per a servei diari ocasionals (màxim 5 dies al mes).
 
 
 
Si aneu a utilitzar aquest servei heu de notificar-ho a l'Escola.
 
MOLT IMPORTANT: Per raons de seguretat no es permetrà l'entrada d'alumnat a l'Escola abans de les 9:05 hores, a no ser que utilitzen el Servei Matinal de Guarderia o que arriben amb alguna de les rutes de Transport Escolar.