L'Ensenyament al País Valencià que volem

Miquel Àngel Moret Senent, Director

Escola Les Carolines Cooperativa Valenciana

Centre concertat Infantil, Primària, ESO

Picassent, l'Horta

 

Volem una escola valenciana on els infants siguen tractats com a persones en edat de creixement i no com adults petits recalcant el que falta i no allò que ja s'ha aconseguit.

Una escola valenciana on el joc siga una de les eines més importants de l'aprenentatge.

Una escola valenciana en la qual la religió siga explicada com un dret legítim i íntim i no siga impartida a cap aula.

Una escola valenciana sensible que no visca aïllada dels esdeveniments socials del món i que potencie el pensament científic, allunyada de creences, dogmes i mites.

Una escola valenciana coeducativa que tinga en compte totes les sensibilitats i diferències per raó de gènere.

Una escola valenciana que fomente els valors de la cooperació.

Una escola valenciana que crega que la violència sols genera violència i que la llibertat és un bé irrenunciable.

Una escola valenciana afectiva, on els sentiments d'infants i adults formen part de les persones.

Una escola valenciana no autoritària que ensenye a canalitzar frustracions, pose límits i elabore normes necessàries per al natural desenvolupament humà.

Una escola valenciana divertida i alegre, en la qual el sentit de l'humor i el riure siga un element més en la vida quotidiana.

Una escola que aculla a tots els infants, sense distinció de capacitat, rendiment ni condició econòmica.

Una escola valenciana que recupere el nostre passat com a poble i impulse el nostre futur amb il·lusió i esperança.

Una escola valenciana optimista.

Una escola valenciana activa, en la qual l'alumnat trobe diferents camins per accedir al saber.

Una escola valenciana que puga compartir les decisions escolars entre els seus agents protagonistes: l'alumnat, el professorat, el personal de serveis i auxiliar, l'administració educativa, les famílies...

Una escola valenciana ètica, amb les idees de respecte, comprensió, tolerància i empatia com pilars necessaris per la construcció d'un millor món.

Una escola valenciana que potencie la sostenibilitat, que entenga el concepte de conservacionisme i ecològica.

Una escola valenciana que desenvolupe la personalitat dels infants en totes les seues facetes; que no els considere receptors de coneixements i repetidor dels mateixos.

Una escola valenciana que afavorisca i potencie les diferents formes d'expressió que possibiliten l'adquisició d'un estil personal de comunicació.

Una escola valenciana que desenvolupe i canalitze les accions escolars cap a un ambient democràtic que motive el respecte cap als demés: la justícia, el pluralisme i la solidaritat.

Una escola valenciana que potencie el desenvolupament de conductes autònomes, mitjançant activitats que impliquen opcions, decisions i assumpcions de responsabilitat. Una escola en la qual el respecte cap a la diferència es base en potenciar l'autoestima i l'equilibri emocional que permeta l'alumnat l'acceptació i estima dels seus trets personals.

Una escola valenciana que utilitze la llengua i cultura del nostre País com a vehicle d'ensenyament.

Una escola valenciana que no ideologitze el seu alumnat sinó que el faça pensar, decidir, aprendre dels seus errors, preguntar-se per què.

Una escola que defense la identitat valenciana i situe l'alumnat com a ciutadà del món; educant en la convivència, el respecte, l'empatia, les habilitats socials; treballant la intel·ligència emocional; amb l'empeny de no ser una escola elitista i formant l'alumnat amb el missatge de millorar el món, de repartir millor els recursos, de respectar els drets de les persones i dels medis. 

El principal objectiu de l'escola valenciana que volem és l'Educació i Formació de tot l'alumnat sota el criteri del respecte, de la individualitat de l'ésser humà i de la necessitat de pertinença al grup. L'escola volem que siga un lloc d'aprenentatge on hi haja cabuda per a tots i totes, treballant des de l'afecte i el respecte entre totes les persones de la Comunitat Escolar, col·laborant en la construcció d'una societat justa, compromesa i sostenible.

Volem una escola valenciana i europea que, tot i vetlant pels nostres trets d'identitat, estiga oberta a noves tendències i tecnologies, adaptant-se a les futures realitats socials, geogràfiques, econòmiques i laborals amb l'objectiu de què l' alumnat forme part de la societat futura de manera lliure, crítica i participativa.

Una escola valenciana que treballe per aconseguir que l'alumnat arribe a ser autònom, és a dir, amb recursos personals suficients per fer front al seu futur immediat siga aquest laboral o acadèmic. És per això que ha de valorar, especialment, els diferents aspectes positius de l'alumnat.

 

Aquesta és l'escola valenciana que volem.

 

Escola Les Carolines

Cooperativa Valenciana

Centre Concertat Infantil, Primària, ESO

Picassent, l'Horta