Últimes places per a Infantil 1 i 2 Anys!!

        L'Escola Les Carolines està al terme de Picassent (Horta Sud)

     Urbanització Lloma de la Verge - Carrer Morera, 5

  Picassent  C.P. 46220 (València)     Telèfon  961232900

 

 

                      

         Com vaig a L'Escola Les Carolines ?

                1r Itinerari-

                    Autovia de València a Torrent. Eixida ALBAL - CV 36.

                    Agafar de seguida l'eixida Picanya (Primers metres de la CV 33)

                    Eixir per Cami de la Pedrera.

                    En el pont STOP i direcció Camí de la Pedrera.

                    Endavant trobareu senyalització fins la porta de l'escola.

               2n Itinerari-

                   Per la Pista de Silla. Eixida Picassent, Alcàsser, Silla.

                   En arribar a Picassent hi ha dues possibilitats:

                           a) Creuar Picassent fins l'eixida del poble per la carretera a Toris.

                               Davant la Caserna de la Guàrdia Civil trobaràs una indicació cap a Les Carolines.

                               Tens 4,5 quilòmetres del poble a l'Escola.

 

                            b) Per la circumval·lació de Picassent.

                                Cal arribar a la rotonda que hi ha front a CONSUM.

                                 Seguir indicacions des de la rotonda, pel Camí del Realón i Camp de Futbol.

                                        Tens 4,5 quilòmetres del poble a l'Escola.

             3r Itinerari-

                        Des de Montserrat, per la carretera a Picassent.

                        Desviament front a la Urbanització "El Pinar"

                        Direcció a la Urbanització "Lloma de la Verge"

                        A 4,5 quilòmetres del desviament, per camí senyalitzat fins l'Escola.

             4t Itinerari-
                       Si vens pel By Pass ( Autovia A7 )

                       Direcció Barcelona o direcció Alacant, utilitza l'eixida: Picassent, Alcàsser, Silla.

                             Després fes cas de les indicacions especificades en l'itinerari 2.

 

             Si vols arribar a Les Carolines amb el GPS, les nostres coordenades són:

                                         LATITUD:  39.386687

                                         LONGITUD: -0.488077

 

Clica sobre el mapa i busca el teu itinerari per arribar a l'Escola Les Carolines

 

 

 

Principis educatius:

Escola arrelada al Medi
Atenem un alumnat valenciano-parlant, i majoritàriament castellano-parlant, aconseguint la correcta parla i escriptura de les dues llengües, en un ambient d'estima per la cultura del nostre País.

Escola Activa
Fomentem que l'alumnat siga protagonista actiu de la seua formació, i no receptor passiu d'informació.

Escola Científica
Basem l'aprenentatge en una actitud crítica i no dogmàtica front a la realitat.

Escola Democràtica
Participem, en les decisions escolars, els pares i mares, professorat, alumnat i personal no docent.

Escola Ètica
Estimulem el respecte i la comprensió del món que envolta als xiquets i xiquetes.
 

Escola Ecologista
Potenciem l'equilibri mèdio-ambiental amb l'anàlisi crític de les actuacions de les persones sobre el nostre entorn i fomentem actituds positives que integren el desenvolupament humà amb la natura.

 Escola Integral

Desenvolupem la personalitat de l'alumnat en totes les seues facetes. Mantenim un procés educatiu personalitzat, amb un seguiment del nostre alumnat.

 Escola Coeducativa

Realitzem el procés educatiu sobre criteris coeducatius -llenguatge, gestos i actituds no sexistes-.

 Escola no Autoritària

Elaborem les normes de convivencia utilitzant el diàleg i la reflexió.

 

 

Objectius generals:

Proposar i realitzar activitats que estimulen el pensament científic i l'activitat investigadora.

Afavorir i potenciar les diferents formes d'expressió que possibiliten l'adquisició d'un estil personal de comunicació.

* Desenvolupar i canalitzar les accions escolars cap a un ambient democràtic que motive el respecte cap als demés: la justícia, el pluralisme i la solidaritat. 

* Promoure la formació d'una actitud crítica i creativa, sensible als canvis sòcio-culturals que esdevenen en el món actual.

* Potenciar el desenvolupament de conductes autónomes, mitjançant activitats que impliquen opcions, decisions i assumpcions de responsabilitat.

* Utilitzar la llengua i cultura del nostre País com a vehicle d'ensenyament.

* Aconseguir que l'alumnat castellano-parlant siga bilingüe.

* Incidir en les families per motivar-les, i d'aquesta manera fer-les col·laborar amb l'escola en el procés de normalització lingüística.

Benvinguts a la web de l'escola Les Carolines

logo small

Més articles...