Principis educatius:

Escola arrelada al Medi
Atenem un alumnat valenciano-parlant, i majoritàriament castellano-parlant, aconseguint la correcta parla i escriptura de les dues llengües, en un ambient d'estima per la cultura del nostre País.

Escola Activa
Fomentem que l'alumnat siga protagonista actiu de la seua formació, i no receptor passiu d'informació.

Escola Científica
Basem l'aprenentatge en una actitud crítica i no dogmàtica front a la realitat.

Escola Democràtica
Participem, en les decisions escolars, els pares i mares, professorat, alumnat i personal no docent.

Escola Ètica
Estimulem el respecte i la comprensió del món que envolta als xiquets i xiquetes.
 

Escola Ecologista
Potenciem l'equilibri mèdio-ambiental amb l'anàlisi crític de les actuacions de les persones sobre el nostre entorn i fomentem actituds positives que integren el desenvolupament humà amb la natura.

 Escola Integral

Desenvolupem la personalitat de l'alumnat en totes les seues facetes. Mantenim un procés educatiu personalitzat, amb un seguiment del nostre alumnat.

 Escola Coeducativa

Realitzem el procés educatiu sobre criteris coeducatius -llenguatge, gestos i actituds no sexistes-.

 Escola no Autoritària

Elaborem les normes de convivencia utilitzant el diàleg i la reflexió.

 

 

Objectius generals:

Proposar i realitzar activitats que estimulen el pensament científic i l'activitat investigadora.

Afavorir i potenciar les diferents formes d'expressió que possibiliten l'adquisició d'un estil personal de comunicació.

* Desenvolupar i canalitzar les accions escolars cap a un ambient democràtic que motive el respecte cap als demés: la justícia, el pluralisme i la solidaritat. 

* Promoure la formació d'una actitud crítica i creativa, sensible als canvis sòcio-culturals que esdevenen en el món actual.

* Potenciar el desenvolupament de conductes autónomes, mitjançant activitats que impliquen opcions, decisions i assumpcions de responsabilitat.

* Utilitzar la llengua i cultura del nostre País com a vehicle d'ensenyament.

* Aconseguir que l'alumnat castellano-parlant siga bilingüe.

* Incidir en les families per motivar-les, i d'aquesta manera fer-les col·laborar amb l'escola en el procés de normalització lingüística.

Benvinguts a la web de l'escola Les Carolines

logo small

Qui som "Les Carolines"?

L'Escola Les Carolines som una cooperativa de professionals de l'ensenyament que treballem amb programes innovadors d'educació, per tal de donar a l'alumnat el suport, els coneixements, la formació i la confiança necessaris per a desenvolupar la seua personalitat i aconsseguir una integració en la societat, respectant valors com la solidaritat, la tolerància, la igualtat i el diàleg.

Sabem que una de les preocupacions més importants que tenen els pares i les mares es poder donar als seus fills i filles una educació que els faça arribar a l'adolescència com a joves independents i capaços de donar respostes a les realitats que troben a la seua vida.

A l'Escola Les Carolines oferim una experiència educativa que dóna resposta a aquesta preocupació, i que comprén les etapes de l'Educació Infantil -d'un a cinc anys-; Educació Primària -de sis a onze anys-; i Educació Secundària -de dotze a setze anys-.

La proposta educativa no és teòrica, 46 anys d'experiència i trenta-dues promocions d'alumnes que han finalitzat el procés educatiu a l'Escola Les Carolines avalen el nostre projecte educatiu.

A l'Escola Les Carolines l'alumnat és l'autèntic protagonista.

 

Un poc d'història de

"Les Carolines"

L'Escola Les Carolines manté el nom del lloc on començà com a centre educatiu l'any 1972: el Barri de Les Carolines, a Benimàmet, prop de Paterna.

Les dates més significatives de la nostra història són:

1972- Creació d'un Centre d'Educació Maternal i Preescolar a Les Carolines ( Benimàmet ).

1978- Constitució de la Cooperativa Nou d'Octubre, després Escola Les Carolines, COOP.V.

1979- Trasllat del centre a L'Eliana. Autorització provisional com a centre de Preescolar i E.G.B.

1982- Ubicació definitiva de l'escola a les instal·lacions construïdes a Picassent.

1983- Autorització del nou centre de Picassent (Urbanització Lloma de la Verge).

1984- Aprovació de la utilització del valencià com a llengua d'ensenyament.

1985- Eixida de la Primera Promoció en finalitzar Vuité d'Educació General Bàsica.

1986- Signatura del Primer Concert Educatiu de règim general amb la Conselleria d'Educació.

1993- lncorporació del Programa d'lmmersió Lingüística en Valencià.

1994- Autorització com a Centre d'Educació Infantil, Primària i Secundària.

1995- lncorporació del Programa d'lmmersió Lingüística en Anglés.

1997- Finalització dels estudis de la Primera promóció de Secundària. Reforma de les instal·lacions per adaptar-les a les d'un centre d'Educació Infantil, Primària i Secundària.

2001- Signatura del Concert Educatiu, amb la Conselleria d'Educació, per a Educació Infantil.

2006- Inici del Projecte de Creixement Progressiu amb la creació de la segona línia educativa. Aprovació del començament de la segona unitat d'Educació Infantil 3 Anys.

2007- L'Escola Les Carolines fa 35 anys d'activitats educatives. En juliol de 2007 comencen les obres del nou edifici d'Educació Infantil, menjador i cuina. En setembre de 2007 entrà en funcionament la segona unitat d'Educació Infantil de 4 anys.

2008- En setembre de 2008, en començar el curs 2008-2009, entrà en funcionament el nou edifici d'Educació Infantil, menjador i cuina. Les instal·lacions d'Educació Infantil estan autoritzades per a una unitat d'Infantil 1 Any, dues unitats d'Infantil 2 Anys, a més a més de sis unitats d'Educació Infantil de Segon Cicle (3, 4 i 5 anys). La inauguració oficial de les noves instal·lacions es feu el divendres, 26 de setembre de 2008.

2009- S'inicia el curs 2009-2010 amb la segona unitat de Primer de Primària.

2010- En començar el curs 2010-2011 obrim la segona unitat de Segon de Primària.

2011- En començar el curs escolar 2011-2012 obrim la segona unitat de Tercer de Primària.
2012- En Febrer d'aquest any comencen les obres del nou aulari per a Secundària, així com altres serveis i despatxos. En començar el curs escolar 2012-2013 obrim la segona unitat de Quart de Primària.
2013- En Gener d'aquest any entren en funcionament les noves aules de Secundària, sales de professorat, caporalies i despatxos d'administració i direcció.
2014- El 31 de maig d'aquest any inaugurem oficialment les noves instal·lacions i les reformes i rehabilitacions en els edificis d'Educació Primària i Secundària. El mes de setembre de 2014, en començar el curs 2014-2015, finalitzem la doble línia en Educació Primària amb l'obertura del segon curs de Sisé de Primària.
2015- En començar el curs escolar 2015-2016 iniciem el desdoblament de la segona uunitat de Primer de Secundària.
2016- Comença a funcionar la segona unitat de Segon de Secundària Obligatòria en iniciar el curs escolar 2016-2017.
2017- Amb l'inici del curs 2017-2018 entrà en funcionament la segona unitat de Tercer de Secundària Obligatòria.
2018- En iniciar el curs 2018-2019 entrarà en funcionament la segona unitat de Quart de Secundària Obligatòria. Aquest curs conclou tot el Projecte de Creixement que encetàrem a Les Carolines l'any 2006 amb la duplicació de l'aula d'Infantil 3 Anys, alumnat que enguany cursarà Quart de Secundària.