Últimes places per a Infantil 1 i 2 Anys!!

Qui som "Les Carolines"?

L'Escola Les Carolines som una cooperativa de professionals de l'ensenyament que treballem amb programes innovadors d'educació, per tal de donar a l'alumnat el suport, els coneixements, la formació i la confiança necessaris per a desenvolupar la seua personalitat i aconsseguir una integració en la societat, respectant valors com la solidaritat, la tolerància, la igualtat i el diàleg.

Sabem que una de les preocupacions més importants que tenen els pares i les mares es poder donar als seus fills i filles una educació que els faça arribar a l'adolescència com a joves independents i capaços de donar respostes a les realitats que troben a la seua vida.

A l'Escola Les Carolines oferim una experiència educativa que dóna resposta a aquesta preocupació, i que comprén les etapes de l'Educació Infantil -d'un a cinc anys-; Educació Primària -de sis a onze anys-; i Educació Secundària -de dotze a setze anys-.

La proposta educativa no és teòrica, 46 anys d'experiència i trenta-dues promocions d'alumnes que han finalitzat el procés educatiu a l'Escola Les Carolines avalen el nostre projecte educatiu.

A l'Escola Les Carolines l'alumnat és l'autèntic protagonista.

 

Un poc d'història de

"Les Carolines"

L'Escola Les Carolines manté el nom del lloc on començà com a centre educatiu l'any 1972: el Barri de Les Carolines, a Benimàmet, prop de Paterna.

Les dates més significatives de la nostra història són:

1972- Creació d'un Centre d'Educació Maternal i Preescolar a Les Carolines ( Benimàmet ).

1978- Constitució de la Cooperativa Nou d'Octubre, després Escola Les Carolines, COOP.V.

1979- Trasllat del centre a L'Eliana. Autorització provisional com a centre de Preescolar i E.G.B.

1982- Ubicació definitiva de l'escola a les instal·lacions construïdes a Picassent.

1983- Autorització del nou centre de Picassent (Urbanització Lloma de la Verge).

1984- Aprovació de la utilització del valencià com a llengua d'ensenyament.

1985- Eixida de la Primera Promoció en finalitzar Vuité d'Educació General Bàsica.

1986- Signatura del Primer Concert Educatiu de règim general amb la Conselleria d'Educació.

1993- lncorporació del Programa d'lmmersió Lingüística en Valencià.

1994- Autorització com a Centre d'Educació Infantil, Primària i Secundària.

1995- lncorporació del Programa d'lmmersió Lingüística en Anglés.

1997- Finalització dels estudis de la Primera promóció de Secundària. Reforma de les instal·lacions per adaptar-les a les d'un centre d'Educació Infantil, Primària i Secundària.

2001- Signatura del Concert Educatiu, amb la Conselleria d'Educació, per a Educació Infantil.

2006- Inici del Projecte de Creixement Progressiu amb la creació de la segona línia educativa. Aprovació del començament de la segona unitat d'Educació Infantil 3 Anys.

2007- L'Escola Les Carolines fa 35 anys d'activitats educatives. En juliol de 2007 comencen les obres del nou edifici d'Educació Infantil, menjador i cuina. En setembre de 2007 entrà en funcionament la segona unitat d'Educació Infantil de 4 anys.

2008- En setembre de 2008, en començar el curs 2008-2009, entrà en funcionament el nou edifici d'Educació Infantil, menjador i cuina. Les instal·lacions d'Educació Infantil estan autoritzades per a una unitat d'Infantil 1 Any, dues unitats d'Infantil 2 Anys, a més a més de sis unitats d'Educació Infantil de Segon Cicle (3, 4 i 5 anys). La inauguració oficial de les noves instal·lacions es feu el divendres, 26 de setembre de 2008.

2009- S'inicia el curs 2009-2010 amb la segona unitat de Primer de Primària.

2010- En començar el curs 2010-2011 obrim la segona unitat de Segon de Primària.

2011- En començar el curs escolar 2011-2012 obrim la segona unitat de Tercer de Primària.
2012- En Febrer d'aquest any comencen les obres del nou aulari per a Secundària, així com altres serveis i despatxos. En començar el curs escolar 2012-2013 obrim la segona unitat de Quart de Primària.
2013- En Gener d'aquest any entren en funcionament les noves aules de Secundària, sales de professorat, caporalies i despatxos d'administració i direcció.
2014- El 31 de maig d'aquest any inaugurem oficialment les noves instal·lacions i les reformes i rehabilitacions en els edificis d'Educació Primària i Secundària. El mes de setembre de 2014, en començar el curs 2014-2015, finalitzem la doble línia en Educació Primària amb l'obertura del segon curs de Sisé de Primària.
2015- En començar el curs escolar 2015-2016 iniciem el desdoblament de la segona uunitat de Primer de Secundària.
2016- Comença a funcionar la segona unitat de Segon de Secundària Obligatòria en iniciar el curs escolar 2016-2017.
2017- Amb l'inici del curs 2017-2018 entrà en funcionament la segona unitat de Tercer de Secundària Obligatòria.
2018- En iniciar el curs 2018-2019 entrarà en funcionament la segona unitat de Quart de Secundària Obligatòria. Aquest curs conclou tot el Projecte de Creixement que encetàrem a Les Carolines l'any 2006 amb la duplicació de l'aula d'Infantil 3 Anys, alumnat que enguany cursarà Quart de Secundària.