Informació General

1.- Les colònies

Les Colònies Escolars estan programades dintre de cada curs, des de l'Escola Infantil fins a Secundària, i tenen com a objectius fonamentals:

- Facilitar el treball de temes en un escenari real i amb una motivació diferent.
- Desenvolupar hàbits de convivència fora de l'hàbitat normal, sense el contacte diari amb la família, i perllongant el temps de relació amb els companys i companyes de la classe.

Per al desenvolupament de les colònies de cada classe s'han estudiat els dies i llocs convenients, així com les activitats específiques. Aquesta activitat comença als tres anys i finalitza en Quart de Secundària.

El pla de Colònies Escolars per cicles és el següent:

Educació Infantil

La duració de les colònies és de dos dies per a Infantil 3 anys i de tres dies per a 4 i 5 anys durant els mesos d'abril o maig. El mestre/a va acompanyat de dos auxiliars.
El lloc sol ser un alberg que puga permetre el desenvolupament d'activitats a l'aire lliure.
L'objectiu bàsic és posar als xiquets i xiquetes en contacte amb la Natura, així com estimular determinats hàbits personals.

Educació Primària

La duració de les colònies és de quatre o cinc dies entre els mesos d'abril a juny.
Els llocs triats per a realitzar les colònies escolars són, depenent del nivell, zones prop d'un poble, una granja escolar, escenaris de muntanya, platja i riu, on es puguen desenvolupar diferents tipus d'activitats i programes.
L'alumnat podrà així estudiar i viure en diferents ambients, conéixer el País Valencià, experimentar tècniques d'autosuficiència, a més a més de conviure amb tota la classe.

Educació Secundària

La duració de les Colònies és de cinc o sis dies en Primer, Segon, Tercer i Quart;
En Primer s'estudia un medi marí practicant espor de vela; en Segon un medi urbà; en Tercer el medi és de muntanya; i en Quart es realitza un viatge elegit per l'alumnat o un intercanvi amb altre país europeu. La convivència en un medi molt distint als visitats en Primària, i el saber desenvolupar-se amb total autonomia són els objectius principals d'aquesta etapa.

 

2.-Les Festes

Cada festa comporta tota una programació i metodología de treball que acabarà el dia de la celebració. Aquesta programació que de vegades comença uns quants dies abans de la festa, registra activitats de tallers, experiències, llenguatge, etc., i mai no queda reduïda sols al dia festiu. El nostre calendari contempla les següents festes:

                    El 9 d'Octubre - Festa de la Tardor - Nadal - Festa de l'Hivern.
                    Carnestoltes - Falles - Pasqua - Dia del Llibre.
                    Festa de la Primavera - Festa de Fi de curs - Festa de la Promoció.

 

3.-Curs de Natació

Perdre la por a l'aigua, saber nadar i aprendre diferents estils, són els principals objectius que l'Escola Les Carolines pretén desenvolupar amb el curs de natació.

El curs de natació comença als quatre anys, i l'alumnat es va familiaritzant amb un medi nou, desenvolupant la coordinació motriu des d'una nova perspectiva.

A partir de cinc anys l'objectiu principal que es treballa és el perfeccionament dels coneixements adquirits, aconseguint que tinguen un bon domini de les diferents modalitats de la natació.

Els cursets de natació són intensius, en sessions consecutives durant l'estació primaveral, ja que en aquestes edats la repetició d'exercicis constitueix una pràctica més efectiva que si es realitza de forma distant en el temps.

 

4.-Activitats de temps lliure

L'Escola Les Carolines oferta al seu alumnat activitats de temps lliure, aprovades pel Consell Escolar, com a possibles alternatives als jocs esportius i infantils convencionals que es realitzen al pati quan finalitza l'horari lectiu. Algunes de les activitats estan coordinades directament per l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes -AMPA-.

           Activitats Musicals i Artístiques: El cor escolar, Musicart, Dansa, Teatre

           Esportives: Judo, Ioga i escacs.

           Expressió Plàstica: Ceràmica, Cómic.

 

5.-Activitats d'estiu

Una vegada finalitzat el curs escolar, l'Escola Les Carolines ofereix a tot l'alumnat la possibilitat de participar en el programa d'activitats que es desenvolupa durant els últims dies del mes de juny i tot el mes de juliol i que anomenem: l'Aventura de l'Estiu.

Amb aquest programa l'Escola pretén donar servei a famílies que no tenen vacances durant el mes de juliol, i que a més a més volen que els seus fills i filles mantinguen una activitat diària.

El programa que es realitza el mes de juliol presenta un conjunt d'activitats majoritàriament lúdiques, les quals estan pensades per a dur-les a terme en reduïts grups i atenent a l'edat de cada xiqueta o xiquet.

Tallers d'informàtica, ceràmica, jocs, música, guitarra, anglès, dibuix, cuina, cançons, itineraris, i d'altres són algunes de les activitats de l'Aventura de l'Estiu.

Igualment, es reserva un temps per a les activitats de recuperació que l'alumnat puga necessitar.

El programa de juliol presenta les modalitats de matriculació per setmanes, atenent a les necessitats de cada família.

 

6.-Acció tutorial

L'acció tutorial Les Carolines abarca tres vessants: alumnat, claustre, pares i mares.

Alumnat

Les diferents tutories de l'Escola tenen previstes, al llarg del curs, la realització d'entrevistes personals amb l'alumnat. Així mateix, cada tutoria realitza totes aquelles tasques de recuperació que calguen, amb alumnes concrets, per iniciativa del tutor/a, alumne/a o atenent a recomanacions específiques del Gabinet Psicopedagògic. És també funció de la tutoria, l'estímul i motivació de les assemblees de classe, que són, a cada curs, el lloc de revisió i decisió interna. Aquestes assemblees repleguen tota la informació i els suggeriments que després passaran a l'assemblea d'escola.

Mares i pares

Cada tutoria realitza entrevistes prèvies amb els pares i mares d'alumnes del curs corresponent, per tal d'analitzar la situació concreta en la qual es troba cada alumne/a; i suggereix actituds o treballs a realitzar pels pares i mares dins l'ambient familiar. Anualment s'han establert un mínim de tres reunions entre pares, mares i mestres i gabinet psicopedagògic.
Trimestralment cada tutoria dóna un informe per cada alumne/a amb totes aquelles dades destacables, així com del seu nivell d'aprenentatge.

 

7.-Govern de l'Escola

El Consell Escolar

És el màxim òrgan de decisió de l'Escola, perquè els seus components són els representants de tots els estaments que intervenen en el projecte educatiu del centre.

Associació de Mares i Pares d'Alumnes (A.M.P.A.)

S'organitza en conmissions de treball, i participen en el funcionament de diferents aspectes de la vida escolar, col·laborant i desenvolupant, des de l'associació, el projecte educatiu comú.

Assemblea de delegats i delegades

Aquesta assemblea està formada per aquells i aquelles alumnes que representen a cada nivell des del Primer curs de Primària, i la seua col·laboració en el funcionament de l'Escola es centra en tractar de potenciar i solucionar aspectes que afecten directament al col·lectiu d'alumnes en la vida quotidiana del centre.

Claustre

L'activitat del Claustre del Professorat ve donada per tots aquells treballs i necessitats dels diferents grups d'activitats i cicles.
Els cicles que funcionen a l'Escola mantenen reunions setmanals, on s'estudien les programacions, activitats del curs, revisió de l'alumnat, experiències i metodologies.

 

8.-Organització general

Horaris

Durant el mes de Setembre l'horari d'activitats de l'alumnat serà de 9:20 a 15:00 hores. Aquest horari es tornarà a repetir l'últim mes del curs, és a dir el mes juny.La resta de mesos l'horari escolar serà de 9:20 a 16:45 hores.

Calendari Escolar

El calendarl de l'Escola s'ajusta a l'oficial que publica la Conselleria d'Educació per a cada curs escolar, i del qual es dóna informació a cada família.

Mitjà de comunicació escrita

Des de l'inici del curs, l'Escola envia setmanalment, a cada família El Correu del Dijous, publicació interna en la que es dóna informació sobre els esdeveniments que s'han produït al llarg de la setmana i avisos per a la propera.

A més, al començament del curs es facilita informació sobre rutes d'autobús, menús, llibres, material escolar, etc.

Assegurança d'accidents

El Centre té contractada una assegurança d'accidents per a tot l'alumnat de l'Escola. En cas d'accident en horari escolar, personal de l'Escola acompanya a l'alumnat a les instal·lacions sanitàries de Picassent, Torrent o València, on és atés, informant degudament a la família.