La immersió lingüística:

A nivell lingüístic, l'objectiu de I'Escola Les Carolines és que l'alumnat, siga bilíngüe. Per aquesta raó, amb la col·laboració de l'Assessoria de Valencià i la Inspecció Educativa, l'Escola va implantar el Programa d'lmmersió Lingüística des de nivell d'1 any d'Educació Infantil.

Una de les característiques dels programes d'immersió que hem valorat positivament, és l'adquisició del llenguatge des d'una perspectiva comunicativa en la qual es negocien continuament els continguts en la interacció adult-infant.

L'objectiu fonamental és que l'alumnat comprenga els missatges emesos per l'adult. Amb el temps l'alumnat reconeix la segona llengua com un vehicle de comunicació en l'escola.

Avalats per les experiències i els estudis realitzats al respecte, sabem que l'alumnat obté nivells elevats de competència lingüística de la segona llengua sense, per això, veure perjudicada la competència en la pròpia llengua.

Un segon objectiu del nostre programa és aconseguir que l'alumnat de l'Escola s'expresse en valencià, arribant a manifestar els seus sentiments, i augmentant així les seues possibilitats de comunicació.

La millor manera d'entendre i participar en els esdeveniments que ens envolten és transmetre, a l'alumnat de Les Carolines, l'estima per la llengua i la cultura del País Valencià.

Després de l'èxit de la immersió en valencià, l'Escola Les Carolines es plantejà un nou repte: la introducció de l'anglès en règim d'immersió des de l'Educació Infantil. Aquesta experiència es va encetar amb èxit l'any 1995 i ens permet introduir la pronunciació anglesa en un moment on el xiquet i la xiqueta està fixant el seu camp fonètic.