Serveis:

Gabinet Psicopedagògic
L'Escola compta amb un Gabinet Psicopedagògic atés per tres especialistes en Pedagogia i Psicologia, abraçant tant l'àrea d'aprenentatge i docència, així com el desenvolupament emocional.

El Gabinet presta atenció directament a l'alumnat, professorat i famílies.

Menjador

El tutor/a de cada classe és l'encarregat de desenvolupar els objectius i les activitats, en coordinació amb les educadores del menjador.

Adquirir els següents hàbits de neteja, ordre i higiene (torcar-se les mans, rentar-se les dents, utilitzar correctament el tovalló i els coberts, seure fins l'acabament del menjar, replegar tot el que s'ha utilitzat per menjar i deixar neta la taula).

Fomentar la necessitat d'una bona alimentació: Conéixer els principals ingredients d'una dieta equilibrada.

Habituar-se a menjar tota classe d'aliments.

Transport

Les rutes de l'autobús, periòdicament actualitzades, transporten la població escolar.
Les rutes es revisen coincidint amb el començament de cada curs, per atendre l'alumnat nou.
Els criteris de proximitat i horaris respecten l'edat i les particularitats de l'alumnat.
Cada autobús escolar té una o un auxiliar responsable per atendre l'alumnat.

Escola Matinera

El Servei Matinal de Guarderia està atés per dues monitores de Les Carolines que, des de les 7:30 fins les 9:05 hores, s'encarrega d'acollir i atendre l'alumnat d'Infantil i Primària sempre que la seua família ho haja demanat a l'Escola.

Les característiques d'aquest servei són les següents:

   Atenció matinal d'alumnat abans de l'horari de classes.

   Horari de 7:30 a 9:205 hores.

   Desdejuni.

Escola Vespertina

El Servei d'Escola Vespertina de Les Carolines es realitza durant els mesos de Setembre i Juny de cada curs escolar, quan l'horari lectiu finalitza a les 15:00 hores.

Aquest servei, dirigit per dos o tres monitors de l'Escola, atén l'alumnat de Les Carolines entre les 15:00 i les 17:00 totes les vesprades del mes de Setembre i del mes de Juny, sempre i quan la família ho haja sol·licitat.
 Aquest servei també inclou el berenar.