L'Educació Secundària: I.E.S. Les Carolines

L'Educació Secundària Obligatòria comprén dos cicles.

El Primer Cicle dels dotze als catorze anys, i el Segon dels catorze als setze anys.

És un alumnat pre-adolescent i adolescent que a l'Escola Les Carolines eduquem amb especial atenció, conscients de la importància que suposa deixar d'ésser xiquets i convertir-se en joves.

L'Educació Secundària s'inicia a partir d'un nucli comú de continguts per a tot l'alumnat, i incorpora la possibilitat d'elecció d'assignatures optatives de forma progressiva.

Art, informàtica i d'altres assignatures seran elegides per l'alumnat de Secundària amb l'assessorament de l'Escola i de les famílies.

Al finalitzar aquesta etapa, es completa el procés educatiu obligatori. Açò significa que l'alumnat ha d'haver arribat a un nivell que li permeta decidir entre incorporar-se al món laboral o continuar cursant estudis superiors.

 

Les optatives de l'E.S.O.

 

Les optatives s'oferten segons marca la llei, i solen anar variant d'un curs a un altre atenent a les demandes de l'alumnat i les possibilitats i recursos de l'Escola.

 

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
Segona llengua estrangera: Francés
Segona llengua estrangera: Francés
Segona llengua estrangera: Francés
Segona llengua estrangera: Francés
Coneixement del llenguatge: Castellà
Coneixement del llenguatge: Castellà
Cultura Clàssica
Educació Plàstica i Visual
Coneixement del llenguatge: Valencià
Coneixement del llenguatge: Valencià
Informàtica
Tecnologia
Coneixement de les Matemàtiques
Coneixement de les Matemàtiques
Orientació i Iniciació Professional
Física i Química
Informàtica
Informàtica
Biologia i Geologia
Comunicació Audiovisual
Llatí
Música
Informàtica
Matemàtiques A - Matemàtiques B

clickedu logo

 

fons pantalla 01

escola vespertina 01

premi sambori