La Comissió Ecològica de l'Escola fa anys que funciona. En aquest curs està formada per María Elena -Infantil-, Carles - Primària- i Emili -Secundària-. Els curs passats vam estar treballant i preparant tot per començar en aquest curs una Ecoauditoria Escolar. Aquesta l'han de dur a terme els/les alumnes de Primària i Secundària amb ajuda dels mestres. Ús de l'aigua, energia, separació de residus, convivència, entorn, material escolar i transport serà el que treballarem, descobrint, investigant i analitzant aquests aspectes a l'Escola. Desprès serà l'hora d'arribar a conclusions per posar en marxa en un altre curs millores mediambientals. Amb tot aquest treball volem aconseguir educar a l'alumnat en la cura del medi ambient i la Conselleria ens donarà el títol d'Escola Verda.