El Consell Rector de la Unió Espanyola de Cooperatives d'Ensenyament (UECoE)-en la qual l'Escola Les Carolines està representada- es va reunir dimecres passat, 23 de gener, al Ministeri d'Educació i Formació Professional amb la Ministra titular d’aquest Ministeri, Isabel Celaá, i amb Alejandro Tiana, Secretari d'Estat d'Educació i Formació Professional.

Des d’UECoE es va poder traslladar als representants del Govern la posició de les Cooperatives d'Ensenyament en l’actual debat educatiu així com les propostes d'esmena d’UECoE a l'Avantprojecte de Llei Orgànica que modificarà la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (la LOE) i que, amb això, pretén derogar la LOMQUE. Aquestes esmenes han estat ja presentades dins el procés de tramitació de la nova Llei.

Els representants de les Cooperatives d'Ensenyament, entre ells Miquel Ruíz, el nostre President de la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV)- van subratllar en les seues exposicions la singularitat del model de l’escola cooperativa i la seua identificació com a agent compromès amb el servei públic educatiu. Pel que fa a les propostes presentades pel Cooperativisme Educatiu per tal que siguen incloses al text de la nova Llei, es van repassar algunes de les més destacades, com ara la millora del finançament públic del 0-3, l'aposta per la FP, o aquelles relacionades amb la consolidació d’una escola inclusiva. A més a més, s’assenyalaren una altra sèrie de reivindicacions específiques del Cooperativisme Educatiu estatal, entre elles la sol·licitud de pertinença d’aquest al Consell Escolar de l'Estat com a membre de ple dret.

La reunió es va desenvolupar en un ambient cordial. Tant la Ministra com el Secretari d'Estat van reconèixer i agrair l’actitud constructiva del Cooperativisme Educatiu en el debat educatiu i, específicament, el treball que s’ha realitzat per fer aportacions a l'Avantprojecte.

A la foto Miquel Ruíz, de dreta a esquerra i de dalt a baix, primer de la segona filera.

UECOE

 

clickedu logo

 

fons pantalla 01

escola vespertina 01

premi sambori