Hem reprès el curs amb la primera reunió del Pla de Convivència de la que formem part el professorat, membres del Gabinet, de l'AMPA i el tècnic de Ponsolución fent balanç de les accions realitzades fins ara com la Mediació escolar a Secundària i Primària, la formació del PAS i del Professorat i l'anàlisi del Pla de Convivència. Hem parlat de la convivència als patis, dels protocols a seguir, de la implicació del Claustre, de la comissió de Coordinació Pedagògica i del propi alumnat. Hem plantejat el treball per poder continuar fins arribar a la redacció definitiva del Pla.