Dilluns dia 24 vam celebrar la primera reunió del Consell escolar del curs per Presentar al Consell a la nova Directora i Presidenta del Consell, Sonia Casquete Alemany.

Es van aprovar els preus d’activitats extraescolars ( tant les organitzades per l'AMPA quant la de Cor Escolar) i complementàries (colònies, natació , viatge a la neu). Es va aprovar, per la seua presentació a l'Administració Educativala justificació anual de les despeses del curs 2017-2018; es va informar al Consell de la Matriculació definitiva alumnat per aquest curs 18-19 amb un total de 725 alumnes repartits entre les 28 grups.

El darrer punt de l'ordre del dia sobre assumptes pedagògics, es va informar sobre l'aprovació per part de la Unió Europea del Projecte Women in Art, presentat per nosaltres i del qual ja som Escola Coordinadora de les sis participants. Així mateix, som socis del Projecte Europeu sobre l'escola a l'aire lliure Outdoor Activities i continuem- i ampliem a 1r d'ESO- el Projecte SOLE.