Dimecres, totes les etapes vam celebrar el Dia Europeu de les llengües. Ja us informàvem al numero anterior que les «Examinadores europees» han passat, classe per classe, comprovant que el repte de saber dir algunes expressions o paraules en altres idiomes europeus, havia estat superat.

Durant la setmana, l'alumnat ha situat els països als que es parlen les llengües dels Projectes Europeus, ha investigat – tant a casa com a classe- les paraules escollides: la seua pronúncia i escriptura.

En arribar el Dia, l'emoció era patent i tot l'alumnat ha participat activament i alegre. La polsera commemorativa de regal ha sigut rebuda amb simpatia i agraïment.

Ha estat un intent més d'ampliar el nostre món, de fer palès el nostre interès en afavorir la comunicació i de respecte per a qui parla diferent a nosaltres engrescant a l'alumnat a aprendre amb l'objectiu d'entendre's cada vegada més i millor.

dia 1

dia 2

dia 3

Dia europeu 1