Passat 3 de setembre el professorat i el personal no docent de l'escola es van retrobar després de les vacances. Són moments bonics on totes i tots comencen a parlar i a contar-se les emocions de l'estiu, després ja es posen a treballar. El personal de neteja tenia molta feina perquè la quantitat de fulles que havien deixat els arbres per terra eren moltes. Emili, que com sabeu ja està jubilat, vingué també per veure la gent, després  es dedicà a assumptes ecològics: dur el paper i el plàstic als contenidors. Es trobava Emili fora classificant el fem quan vingué Josep, del personal de neteja, amb 3 bosses grans plenes de fulles carregades al carretó. Què fem amb açò? li preguntà Josep a Emili. En realitat Emili ja ho tenia en el cap i quan Josep li preguntà ell li contestà que podrien llançar les fulles ecològicament pel barranc o voltants. Josep dugué més de 40 bosses i Emili anava distribuint les fulles pel Sistema Solar, com diu ell poèticament. Bo, les bosses es van reutilitzar, el planeta està content i fins i tot l'economia de l'escola també.

Maduixa Rosa