Un dels assumptes més importants de qualsevol col·lectiu és la convivència. En l'etapa escolar és en la que es forgen els principis i els models d'una convivència justa, alegre, no exempta de problemes però tampoc no exempta de solucions. Passat dilluns , l’alumnat d'ESO seleccionà 6 professors d'entre tot el Claustre per ocupar-se personalment d'ells. Són el que anomenem Tutories Personals. Posteriorment i atenent a les peticions, s’organitzen els grups: cada alumne/a va trobar al seu tutor o la seua tutora personal i tingué una reunió amb la resta de companys i companyes que tenien el mateix tutor/a. En la reunió es van explicar les funcions i horari d’atenció així com les presentacions del grup per a què es conegueren. Posteriorment, els tutors/es es posaran en contacte amb les famílies per conèixer-les o fixar una entrevista si cal. Aquesta iniciativa, implantada fa ja molts cursos va encaminada a sentir-se atesos, en saber que tot l'alumnat és igual d'important i a totes i tos els tenim en compte.

En eixa línia, continuem amb el programa de Mediació escolar: una iniciativa amb un alt grau d'acceptació per part de l'alumnat que tracta de cercar camins d'enteniment front els eventuals conflictes, sent l'alumnat el principal protagonista de les decisions tendents a cercar solucions.

D'altra banda, i gràcies a la col·laboració de totes les famílies- representades per l'AMPA- es duu endavant un treball amb el Personal no docent que està en contacte amb infants per entendre millor què és un conflicte i com conduir-ho cap uns criteris comuns. De la mateixa manera, el professorat ha estat treballant aquest mes de setembre en eixa direcció.

Per finalitzar, la Comissió de Convivència formada per Famílies, el Gabinet Psicopedagògic, Professorat i l'Equip Directiu continuem planificant el treball amb l'objectiu de poder redactar un Pla de Convivència adient, fidel al nostre tarannà i basat en uns principis comuns.

convivencia1