Últimes places per a Infantil 1 i 2 Anys!!

Dijous 24 de gener es va reunir a la FEVECTA el grup d'orientadores per a treballar "Les conductes disruptives de l'alumnat". Aquest tema estigué treballat a partir d'una introducció feta per Carmen Ferrándiz, psicòloga del nostre Gabinet qui exposà les raons per les quals es poden presentar aquestes conductes disruptives i com abordar-les, tenint en compte les famílies i la història de l'alumne/alumna i sempre amb la idea d'acompanyar el creixement que està compromés en estos casos.

La reunió va ser molt amena, amb molta participació de les 10 escoles representades. En la propera reunió tractarem punts variats com ara les funcions parentals, la relació entre el grup de mestres, l'agressivitat (els zels, les pors ...) .

Gabinet Psicopedagogic