Últimes places per a Infantil 1 i 2 Anys!!

OBN

 

Continuant amb la tasca de formació de Professorat, és el torn de treballar les Matemàtiques, més concretament, les derivades del mètode OBN (Càlcul Obert Basat en Nombres), assessorats per la professora María del Carmen Canto López, Doctoranda del Departament de Psicologia de la Universitat de Cadis, experta en Metodologia OBN.

 

Des de ben matí fins ben entrada la vesprada, el Claustre de Primària i el Professorat de Matemàtiques d'ESO, han pogut debatre, suggerir i treballar sobre dificultats o dubtes concrets, com ara al 1r cicle: Alternatives de material manipulatiu o al 2n cicle:Numeració 4 a 6 xifres divisió, o al 3r cicle:Estratègies de càlcul i Algorismes; 3r cicle (potències, arrels, fraccions)Canvi d'unitat de mesura, decimals ... i assabentar-se ben bé el professorat d'ESO de com arriba el que serà, el curs proper, el seu alumnat.

 

El que caracteritza a aquesta metodologia d'ensenyament és el seu caràcter obert - és possible trobar la solució correcta de diferents maneres- i el fet que la base sobre la qual treballa l'alumnat són els números, on les unitats, les desenes, les centenes ... es componen i es descomponen lliurement sense aplicar una determinada regla o criteri per a la seua resolució final.

 

 

clickedu logo

 

 Lliga de debat

La Festa de la Pau

 

fons pantalla 01

escola vespertina 01

premi sambori