Últimes places per a Infantil 1 i 2 Anys!!

El topònim Benetússer té el seu origen en el món àrab. El municipi apareix ressenyat en el Llibre delRepartiment, del 1240, codi en què es detalla el repartiment de terres després de la conquesta de Jaume I. Hi apareix amb la forma Benitúzem, forma composta de Beni- (plural d'Ibn = fill de) i Túzem (antic topònim de Tunis). Tenim 7 alumnes de Benetússer.

lapostalbenetusser

 

El nom Benifaió,d'origen islàmic (Beni Hayyén), apareix citat el 13 de juny de 1238 en el llibre del Repartiment com una de les deu alqueries donades per Jaume I a cavallers de Barcelona que l'acompanyaren en la conquesta de la zona. Tenim 2 alumnes de Benifaió.

lapostalbenifaio

 

clickedu logo

 

 Lliga de debat

La Festa de la Pau

 

fons pantalla 01

escola vespertina 01

premi sambori