Dilluns dia 30 es va celebrar la reunió del Consell per donar lectura i posterior aprovació a la Justificació Anual de despeses que cada escola concertada ha de presentar a les autoritats educatives.

Recordeu el TERMINI ADMISSIÓ CANDIDATURES FAMÍLIES, PROFESSORAT, ALUMNAT : 20 D'OCTUBRE FINS 6 DE NOVEMBRE