Passat dimarts 12 de març es dugué a terme el taller "Millora de la col·laboració entre famílies i escola" organitzat per l'AMPA i orientat a les famílies de l'Escola. El taller el  coordinaren  Laura Espinosa i Jordi Pérez, psicòloga i psicòleg experts en organitzar aquest tipus d'activitats. El desenvolupament del taller va ser molt dinàmic afavorint així la participació de les famílies assistents  que van tractar el tema de la convivència en la família i el col·legi aportant experiències per poder ser aprofitades per tots i totes.

ampa 1

 

ampa 2

ampa 3

clickedu logo

 

fons pantalla 01

escola vespertina 01

premi sambori