secundaria

In the “writing workshop” we are preparing a cookbook in English. First, we decided in groups on the recipe: some groups chose salty recipes and others sweet ones. Once we had written the recipes, we had to meet to cook them. On Monday, we brought the dishes to class and presented them. All the recipes were delicious and we had a lot of fun!!
By Tom Birch, 1st of E.S.O.

carolines cookbook

 

carolines cookbook1

Després d'estudiar  Mendel i veure com es comporten els gens al·lels, és a dir, els que tenen un al·lel dominant (representat amb una lletra majúscula) i un al·lel recessiu (representat  per una lletra minúscula) hem fet un experiment per crear els nostres propis fills/es. Com ho hem fet?
La professora ens ha passat un full on en la part superior estava el cariotip d'una persona i en la part inferior el d'una altra persona. Hem triat a l'atzar un cromosoma 1, un cromosoma 2....... fins al 23 (que determina el sexe, és a dir, si és xic o xica) de la persona 1 i hem fet el mateix amb la persona dos. D'aquesta manera hem creat el nostre propi fill/a i després ens hem dedicat a observar quines característiques presentava: Ulls bruns o ulls blaus, cabell rull o llis, bec de vídua  o no, lòbul de l'orella lliure o soldat, nas ample o fi, ulls esbiaixats......
Podeu apreciar els resultats a la fotografia.
S'assemblen a nosaltres!

de Mendel i la genetica

CALENDARI D'EXÀMENS DE SETEMBRE

IMPORTANT: Les persones amb ASSIGNATURES SUSPESES EN LA NOTA FINAL GLOBAL DE JUNY hauran de presentar-se a les proves extraordinàries de setembre per recuperar TOTES aquestes assignatures segons el calendari següent, independentment del que aparega al full de deures d'estiu. L’alumnat té l’obligació de parlar amb el professorat de cada àrea per tal d’assabentar-se del que ha de fer per aprovar les assignatures suspeses al butlletí:

 

 

DILLUNS 3 DE SETEMBRE

DIMARTS 4 DE SETEMBRE

10:00-11:00

CASTELLÀ : Tots els cursos

VALENCIÀ: Tots els cursos

11:00-12:00

FQ 3r I 4t i NATUS 2n

BG 3r i 4t i NATUS 1r

12:00-13:00

MATES: Tots els cursos

ANGLÉS: Tots els cursos

13:00-14:00

SOCIALS i ÈTICA: Tots els cursos

ED. FÍSICA: Tots els cursos

Els treballs per recuperar les assignatures de Plàstica s’hauran d’entregar dilluns 3, Música i Tecnologia podran entregar-se indistintament el dia 3 i 4 de setembre.

Nota: Les notes s'entregaran el dia 6 de setembre. S'atendran reclamacions el dia 7 de setembre.

Jeroni Parra (Cap d'estudis)