secundaria

 

En aquest curs hi haurà dos grups de 1r i dos grups de 2n d'ESO i major nombre d'alumnat.

El Claustre de professorat està composat en aquest curs 2016-2017 de la següent manera:

NIVELL

PROFESSORAT

Tutor/a 1r A

Héctor Torner

Tutor/a 1r B

Anna Martínez

Tutor/a 2n A

Gonçal Casanova

Tutor/a 2n B

Sandrine Auber

Tutor/a 3r

Laia Campos

Tutor/a 4t

Sònia Casquete

Tutors personals

Com és costum, l'alumnat triarà un/a tutor/a personal després de conèixer el Claustre d'ESO, durant les primeres setmanes

Matemàtiques

Gonçal Casanova, Laia Campos, Araceli Miquel i Jeroni Parra

Plàstica

Rafael Santibáñez

Música i informàtica

Sergi Valero

Castellà i cultura clàssica 

Sònia Casquete

Valencià , ètica i Ethics CLIL 3

Andrea Miralles, Víctor Félix

Anglés

Anna Martínez, Ilse van Baarle i Sandrine Auber

Francés

Sandrine Auber, Ilse van Baarle

Biologia i Geologia 1-3-4

Laia Campos i  Araceli Miquel

Geografia i història

Emili Olmos i Carla Fernández

Physical Education CLIL 1

Héctor Torner

Tecnologia

Gonçal Casanova ,Laia Campos, Jeroni Parra i Araceli Miquel

Physics and Chemistry CLIL 2 i física i química 3-4

Araceli Miquel i Jeroni Parra

Gabinet Psicopedagògic: Orientadora

Aina Soler

Gabinet Psicopedagògic: Psicòloga

Carmen Ferrándiz i Piedad Alonso

Caporalia d'Estudis

Jeroni Parra

Direcció

Miguel Ángel Moret