secundaria

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS 2016-2017

PER EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

Estimades famílies, benvingudes al nou curs escolar el qual és el que fa 44 de la nostra història:

 

1.- INICI

12 de setembre, dilluns. El curs finalitzarà el 16 de juny, dijous.

 

2.- ENTREVISTES PERSONALITZADES I REUNIONS GENERALS

Les famílies nouvingudes a qualsevol dels nivells d'ESO tindreu una entrevista amb el professorat tutor durant el mes de setembre. Us informaran de l'hora mitjançant un correu electrònic.

Quant a la Reunió General d'Inici de curs, aquesta es celebrarà el dia 26 de setembre, dilluns, i s'abordaran la presentació del professorat, els temes relatius a l'organització, continguts, motivació de l'alumnat, pautes escolars per a casa, la normativa de convivència i els projectes pedagògics a desenvolupar.

3.-HORARI

Durant els mesos de setembre i juny l'horari és reduït: de 09:20 a 15:00.

D'octubre a maig l'horari escolar serà de 09:20 a 16:40.

4.-ESCOLA MATINERA I ESCOLA VESPERTINA

Com en cursos anteriors, aquelles famílies que ho necessiten poden demanar plaça en l’Escola Matinera que té horari entre les 7:30 i les 9:00 hores.

També els mesos de setembre de 2015 i juny de 2016 posarem en funcionament l’Escola Vespertina que tindrà horari d’atenció a l’alumnat entre les 15:00 i les 17:00 hores. Cal sol·licitar plaça.

5.-TRANSPORT:

Si el vostre fill o filla utilitzarà transport escolar, podeu consultar les rutes dissenyades per aquest curs. Per qualsevol suggeriment per rectificar-les, adreceu-vos a la secretaria de l'Escola (Rosa o Trini).

Quant als canvis de ruta o parada (eventuals o fixes), heu de consultar-los amb l'Escola on us confirmarem si els autobusos disposen de places lliures per poder-los realitzar. No oblideu que els canvis han de ser notificats per escrit, mitjançant una nota manuscrita al professorat i secretaria o bé per telèfon.

Recordeu que no serà suficient amb la paraula del vostre fill o filla per fer un canvi en la seua ruta o parada.

Haureu de comunicar-nos-ho per escrit o per telèfon.

 

 

6.- COMUNICACIONS I INFORMACIONS:

A la pàginaweb de l'Escola trobareu la informació de caràcter general (calendari,correus del professorat,etc) i, a més, totes les setmanes rebreu a la vostra adreça de correu electrònic amb el número setmanal corresponent de “El Correu del Dijous” on trobareu informació dels esdeveniments escolars més rellevants ocorreguts eixa setmana.

Més particularment, el mitjà més comú de comunicació amb les famílies i d'aquestes amb l'Escola és el correu electrònic. Així doncs, el professorat o personal d'administració ens comunicarem amb vosaltres per eixa via. I viceversa també.

 

 

7.- MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES:

L'Escola us ha enviat el llistat de llibres i material escolar personal que l'alumnat necessitarà per al curs. A la pàginaweb trobareu les llistes de cada nivell. Consulteu-les.

Recordeu que els llibres i materials es poden adquirir a l'Escola o qualsevol establiment comercial. "En la majoria d'assignatures ja no s'usa el llibre de text. A les aules hi ha llibres de consulta i material fotocopiable que cada mestre/a facilitarà als vostres fill i filles segons la programació. Gran part del material de consulta, textos i altres fonts d'informació ja estan incloses dintre la plataforma Moodle a la qual els vostres fills i filles podran accedir còmodament des de casa i per a la majoria d'assignatures.

Com sempre, i en cas de dubte , consulteu el cap d'estudis Jeroni Parra (Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.">Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.)".

 

 

8.- PROGRAMES ESCOLARS:

L'Escola continua investigant en metodologies que afavorisquen que l'alumnat s'implique, s'interesse, gaudisca del fet d'estudiar i , en eixe sentit, introduïm la metodologia dels projectes de treball. A l'Aprenentatge Basat en Projectes, el llibre de text individual desapareix com a font majoritària d'informació per a l'alumnat i, per tant, altres recursos com altres llibres de text col·lectius, la Literatura del tema a treballar, els recursos publicats a internet i la imprescindible col·laboració de les famílies, conformen l'arxiu d'informació que hem d'elaborar i mantenir.

Els Projectes de treball que, inevitablement, seran part del treball amb l'alumnat, són una manera d'apropar la cultura de la investigació als escolars ja que creiem que poden fomentar i canalitzar bé els seus interessos: "què volen saber d'un determinat tema, què coses sabem ja prèviament, com ordenem la línia d'investigació, com organitzem les activitats que plantegem, com elaborem l'anàlisi comparativa entre el que desitjàvem saber i el que hem acabat sabent i com avaluarem tot el procés de manera individual i col·lectiva amb auto avaluació, avaluacions formals, pautes d'observació, contractes d'aprenentatge, tècniques d'aprenentatge cooperatiu o rúbriques " , són els grans reptes per a aquest curs.


D'altra banda, considerem que treballarem millor la competència "
Aprendre a aprendre" acostant-nos al coneixement no de forma compartimentada sinó com un tot, tal com ens el trobem en la nostra vida.

Al mateix temps, programes com ara El País de los estudiantes i La Lliga Debat Universitària a 4t d'ESO o El Musical a 3r, conformen Projectes interdisciplinars amb excel·lent grau d'implicació satisfacció.

El programa Tàndem i les Tertúlies Literàries, així com l'atenció a tot l'alumnat en grups desdoblats per part del professorat d'Anglés i Francés que tant bons resultats acadèmics (tot l'alumnat presentat en el curs 15-16 ha obtingut la titulació B1 i B2) quant personals (amb un alt grau de satisfacció) són les apostes per continuar millorant tant el rendiment acadèmic quant l'ambient escolar.

A les reunions generals, us donarem ampliada i detallada informació.

 

 

9.- ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT:

Cal que les famílies aviseu a l'Escola de la falta d'assistència del vostre fill o filla si ho farà més de dos dies.

En cas de patir alguna malaltia infecciosa, aviseu amb celeritat a l'Escola per prendre les mesures escaients.

Recordeu que la puntualitat és imprescindible per al bon funcionament de les classes. A aquelles famílies que no utilitzareu el transport escolar us preguem que no us demoreu i veniu uns minuts abans puix l'entrada d'un alumne o alumna a deshora, destorba a la resta de companyes i companys el ritme i funcionament de les sessions. Aquestes comencen a les 9:20 del matí.

 

 

10.- CONVIVÉNCIA:

Conviure suposa respecte i, en eixe sentit, totes les persones que compartim temps i espais així ho hem d'entendre. La convivència també pot suposar l'eventual aparició de conflictes. Els agents de Mediació Escolar (alumnat i professorat), Òrgans com l'Assemblea de classe, el Claustre de professorat i el Consell Escolar són els encarregats de resoldre'ls per tal d'educar en el diàleg com a vehicle de resolució de problemes i com a base de la convivència.

És important i convenient informar al professorat de qualsevol incidència tant de la vida familiar quant de l'escolar puix tot afecta els estudiants i la millor manera d'ajudar a resoldre eventuals problemes, és assabentar-se'n d'ells.

De la mateixa manera, si durant el curs escolar, sorgeixen dificultats, teniu queixes o alguns suggeriments, feu-los arribar al professorat o als membres de l'Equip Directiu per poder solventar-los i donar resposta.

 

 

11.- EL CLAUSTRE DE PROFESSORAT:

En aquest curs hi haurà dos grups de 1r i dos grups de 2n d'ESO i major nombre d'alumnat.

 

El Claustre de professorat està composat en aquest curs 2016-2017 de la següent manera:

 

NIVELL

PROFESSORAT

Tutor/a 1r A

Com és costum, el nom del professor/a tutor/a es comunicarà a l'alumnat el 1r dia de classe

Tutor/a 1r B

Com és costum, el nom del professor/a tutor/a es comunicarà a l'alumnat el 1r dia de classe

Tutor/a 2n A

Com és costum, el nom del professor/a tutor/a es comunicarà a l'alumnat el 1r dia de classe

Tutor/a 2n B

Com és costum, el nom del professor/a tutor/a es comunicarà a l'alumnat el 1r dia de classe

Tutor/a 3r

Com és costum, el nom del professor/a tutor/a es comunicarà a l'alumnat el 1r dia de classe

Tutor/a 4t

Com és costum, el nom del professor/a tutor/a es comunicarà a l'alumnat el 1r dia de classe

Tutors personals

Com és costum, l'alumnat triarà un/a tutor/a personal després de conèixer el Claustre d'ESO, durant les primeres setmanes

Matemàtiques

Gonçal Casanova, Laia Campos, Araceli Miquel i Jeroni Parra

Plàstica

Rafael Santibáñez

Música

Sergi Valero

Castellà

Sònia Casquete

Valencià

Andrea Miralles, Víctor Félix

Anglés pràctic

Anna Martínez, Ilse van Baarle i Sandrine Auber

Francés

Sandrine Auber, Ilse van Baarle

Projecte Monogràfic

Andrea Miralles

Biologia, Geologia

Laia Campos/ Araceli Miquel

Socials

Emili Olmos, Carla Fernández

Educació Física / Physical Education

Héctor Torner

Tecnologia

Gonçal Casanova i Laia Campos

Física i Química

Araceli Miquel

Natural Science

Jeroni Parra

Gabinet Psicopedagògic: Orientadora

Aina Soler

Gabinet Psicopedagògic: Psicòloga

Carmen Ferrándiz i Piedad Alonso

Caporalia d'Estudis

Jeroni Parra

Direcció

Miguel Ángel Moret

 

 

 

12.- ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ:

 

 

Consell Escolar

 

Representants de les famílies

Pep Benlloch, Francisco Blay, Mara Vicente i Verónica Andrés

Representant del PAS

Lluís Montesinos

Representants del Professorat

Héctor Torner, Gloria Gil, Vicky Olivares i Jose Aguilar

Representant de la Titularitat

Sonia Casquete

Presidència

Miguel Ángel Moret

 

 

Associació de Mares i Pares

 

 

President

Pep Benlloch

Tresorera

Mara Vicente

Secretari

David Albiñana

 

 

 

13.- DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ:

 

Consergeria, recepció, atenció telefònica

Trini Gómez

Comptabilitat, gestió de rebuts

Rosa Herrero

Gerència

Lluís Montesinos

 

 

 

 

14.- EQUIP DIRECTIU:

 

Secretari

Sergio Valero

Cap d'Estudis d'Infantil

Maria Jutglà

Cap d'Estudis de Primària

Christian García

Cap d'Estudis d'ESO

Jeroni Parra

Direcció

Miguel Ángel Moret

 

 

 

15.- CALENDARI ESCOLAR:

 

MES

DIES NO LECTIUS

Octubre

12, dimecres(Festa del Pilar)

31, dilluns (no lectiu segons acord Consell Escolar Municipal)

Novembre

1, dimarts (festa Tots Sants)

Desembre

5,dilluns, (no lectiu segons acord Consell Escolar Municipal)

6, dimarts (Dia de la Constitució)

8, dijous (Immaculada)

23, 26, 27, 28, 29, 30 (Vacances Cap d'Any)

Gener

2, 3, 4, 5 i 6 (Vacances Cap d'Any)

Març

17, divendres (no lectiu segons acord Consell Escolar Municipal)

Abril

Del 13 al 24 (Vacances de primavera)

Maig

1, dilluns, Festa Treball

 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració.

En nom de l'Escola,

Miguel Ángel Moret, Director.