Últimes places per a Infantil 1 i 2 Anys!!

secundaria

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS 2017-2018 PER

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

 

 

Estimades famílies, benvingudes al nou curs escolar el qual és el que fa 45 de la nostra història:

 

 

1.- Calendari escolar

 

          INICI CURS: 11 SETEMBRE, DILLUNS

         FINAL CURS: 20 JUNY, DIMECRES

 

Mes

Dies no lectius

Octubre

9, dilluns (Dia del PV) i 12, dijous (Festa del Pilar)

Novembre

1, dimecres (Festa de Tots Sants)

Desembre

6, dimecres (Dia de la Constitució)

7, dijous (no lectiu segons acord Consell Escolar Municipal)

8, divendres (Immaculada)

23, dissabte, comencen les vacances de Cap d'Any

Gener

7 de gener, diumenge, darrer dia vacances de Cap d'Any

Març

16, divendres (no lectiu segons acord Consell Escolar Municipal)

19, dilluns, (Sant Josep)

29, dijous, primer dia vacances primavera

Abril

9, dilluns, darrer dia vacances primavera

30, dilluns (no lectiu segons acord Consell Escolar Municipal)

Maig

1, dimarts, Festa Treball

 

 

 

2.- El Claustre de professorat:

 

En aquest curs que ara comença, hi haurà dos grups de 1r, 2n i 3r d'ESO.

El Claustre de professorat es pot consultar en l'apartat "professorat  secundària"

 

 

 

3.-Horari:

 

Durant els mesos de setembre i juny l'horari és reduït: de 09:20 a 15:00.

És important recordar que durant els mesos de setembre i juny, l'horari de parades és diferent de la resta de l'any, avançant-se 1h 45' del seu horari habitual.

D'octubre a maig l'horari escolar serà de 09:20 a 16:40.

 

 

 

4.- Assistència i puntualitat:

 

L'assistència al centre en els ensenyaments bàsics és obligatòria i les faltes cal que estiguen justificades, preferentment a través dels documents que puga emetre el metge facultatiu corresponent.

El dret i deure de l'alumne a assistir a classe recau sobre el deure del pare/mare de fer efectiu el dret de l'alumne a l'educació.

Cal que les famílies aviseu a l'Escola de la falta d'assistència del vostre fill o filla si ho farà més de dos dies.

En cas de patir alguna malaltia infecciosa, aviseu amb celeritat a l'Escola per prendre les mesures escaients.

Recordeu que la puntualitat és imprescindible per al bon funcionament de les classes a més d'una deure tant de les famílies dels alumnes quant dels escolars. A més, la falta de puntualitat és una falta de respecte al col·lectiu i destorba a la resta de companyes i companys el ritme i funcionament de les sessions. Aquestes comencen a les 9:20 del matí.

 

 

 

5-Les malalties i accidents

 

Es redacten aquestes recomanacions per protegir l'alumnat de malalties infecto-contagioses.

És aplicable a totes les edats, llevat que algunes malalties són més freqüents que altres segons edats. Protocol aprovat pel Consell Escolar del Centre:

L'alumnat no podrà acudir a l'Escola si té, o se sospita que té, una malaltia infecciosa de les ací reflectides com més freqüents:

 • FARINGOAMIGDALITIS AGUDA,LARINGITIS i OTITIS durant el període febril agut(38º o més)

 • IMPÈTIGEN (crostes al voltant de la boca i el nas, sobretot a l'alumnat més menut)

 • GASTROENTERITIS AGUDA

 • CONJUNTIVITIS AGUDA BACTERIANA (ulls pegats o purulents, sobretot a l'alumnat més menut)

 • MALALTIES EXANTEMÀTIQUES:

XARAMPIÓ

RUBÈOLA,

PAROTIDITIS,

ERITEMA INFECCIÓS (enrogiment i escalfament de les galtes,erupció al tronc i les extremitats, no a les plantes dels peus i a les palmes de les mans)),

EXANTEMA SOBTAT(malestar general i exantema de tronc i extremitats,(no hi ha lesions a la cara),

MONONUCLEOSI INFECCIOSA (la malaltia del bes: mal de gola, pus, ganglis, febre, fins i tot inflamació del fetge i la melsa. Sobretot als adolescents),

ESCARLATINA (erupció generalitzada i punts rojos a la gola i la boca: llengua Aamb petits bultets ),

MOLLUSCUM CONTAGIÓS (en l'alumnat més menut: grans infecciosos per la cara,parpelles, genitals i tronc. Més freqüent a l'estiu),

VARICEL·LA,

HÈRPES ZÒSTER (sobretot als adolescents i no confondre amb l'herpes simple que ix al voltant de la boca, nas...),

MALALTIA MÀ-BOCA-PEU(vesícules a la boca, mans i peus dels més menuts).

ESPECIAL ATENCIÓ A LES SEGÜENTS MALALTIES:

 

 • TUBERCULOSI

 • HEPATITIS

 • MENINGITIS I ENCEFALITIS

 • TOSFERINA.

Si algun alumne/a pateix alguna d'aquestes quatre malalties, la família haurà d'avisar a l'Escola perquè alumnat, professorat i personal no docent enceten el protocol mèdic escaient .

 • PNEUMÒNIES

 • GASTROENTERITIS INFECCIOSA (SALMONELLA, SHIGELLA, ROTAVIRUS I CAMPYLOBÀCTER).

En aquests casos, la família ho comunicarà a l'Escola i aportarà un informe mèdic quan l'infant ja estiga curat per incorporar-se a classe de nou.

Si es verifica que l'alumnat té FEBRE: de 37º a 38º, l'Escola avisarà a la família. En cas de tenir-ne 38º o més, diarrea,vòmits persistents o mal de cap intens, la família haurà de vindre a replegar-lo.

L'Escola no administrarà cap medicament a cap alumne sense la vostra autorització. En cas de necessitar seguir una medicació, heu d'enviar-nos la dosi exacta (en una xeringa si és un xarop) amb l'horari d'administració. Els medicaments sempre heu de donar-los al professorat (mai al xiquet o xiqueta). En cas d'utilitzar el transport escolar, doneu-li'ls a la responsable de l'autobús.

Si el xiquet o xiqueta es fa una ferida greu o lesió, l'Escola es posarà en contacte amb vosaltres per comunicar-vos-ho i demanar instruccions.

La Clínica d'atenció mèdica és la Clínica Garbí, situada al C/ Padre Méndez 80, de Torrent.

 

 

 

6.- Reunions Generals i Entrevistes personalitzades:

 

Les famílies nouvingudes a qualsevol dels nivells d'ESO tindreu una entrevista amb el professorat tutor durant el mes de setembre. Us informaran de l'hora mitjançant un correu electrònic.

Quant a la Reunió General d'Inici de curs, aquesta se celebrarà el dia 25 de setembre, dilluns, i s'abordaran la presentació del professorat, els temes relatius a l'organització, continguts, motivació de l'alumnat, pautes escolars per a casa, la normativa de convivència i els projectes pedagògics a desenvolupar.

L'Escola continua investigant en metodologies que afavorisquen que l'alumnat s'implique, s'interesse, gaudisca del fet d'estudiar i , en eixe sentit, introduïm la metodologia dels projectes de treball. A l'Aprenentatge Basat en Projectes, el llibre de text individual desapareix com a font majoritària d'informació per a l'alumnat i, per tant, altres recursos com altres llibres de text col·lectius, la Literatura del tema a treballar, els recursos publicats a internet i la imprescindible col·laboració de les famílies, conformen l'arxiu d'informació que hem d'elaborar i mantenir.

Els Projectes de treball que, inevitablement, seran part del treball amb l'alumnat, són una manera d'apropar la cultura de la investigació als escolars ja que creiem que poden fomentar i canalitzar bé els seus interessos: "què volen saber d'un determinat tema, què coses sabem ja prèviament, com ordenem la línia d'investigació, com organitzem les activitats que plantegem, com elaborem l'anàlisi comparativa entre el que desitjàvem saber i el que hem acabat sabent i com avaluarem tot el procés de manera individual i col·lectiva amb auto avaluació, avaluacions formals, pautes d'observació, contractes d'aprenentatge, tècniques d'aprenentatge cooperatiu o rúbriques ", són els grans reptes per a aquest curs.


D'altra banda, considerem que treballarem millor la competència "
Aprendre a aprendre" acostant-nos al coneixement no de forma compartimentada sinó com un tot, tal com ens el trobem en la nostra vida.

Al mateix temps, programes com ara El País de los estudiantes i La Lliga Debat Universitària a 4t d'ESO o El Musical a 3r, conformen Projectes interdisciplinars amb excel·lent grau d'implicació satisfacció.

El programa Tàndem i les Tertúlies Literàries, així com l'atenció a tot l'alumnat en grups desdoblats per part del professorat d'Anglés i Francés que tant bons resultats acadèmics (tot l'alumnat presentat en el curs 16-17 ha obtingut la titulació B1 i B2) quant personals (amb un alt grau de satisfacció) són les apostes per continuar millorant tant el rendiment acadèmic quant l'ambient escolar.

 

 

 

7.- Convivència:

 

Sabedors que una bona convivència és l'element primordial del dia a dia en un centre escolar, representants de l'escola (equip directiu, claustre i gabinet psicopedagògic) i de l'AMPA ens hem reunit per a acordar la creació d'un grup de treball que elabore un Pla de Convivència modern i participatiu en el qual estem presents tots els membres de la comunitat educativa de Les Carolines (equip directiu, mestres, gerència, gabinet psicopedagògic, alumnat i mares i pares). Es tracta d'un procés de reflexió conjunta, anàlisi de necessitats i propostes d'actuació concretes que ajuden a gestionar i resoldre els conflictes des d'un punt de vista dialogant i, sobretot, a previndre'ls i fer del dia a dia una oportunitat per a aprendre a gestionar emocions i situacions. A més més, i com a primera mesura, hem acordat aprofundir i ampliar el pla de mediació que vam iniciar el curs anterior i que ha donat tan bons resultats. Per a fer-ho, començarem oferint formació a monitors de pati, menjador i bus, amb el compromís d'ampliar-la al professorat, l'alumnat i les mares i pares. En tot aquest procés, que serà lent i requerirà un esforç i una dedicació importants, ens agradaria comptar amb la màxima participació de les mares i pares dels alumnes. Per aquest motiu, us informarem puntualment dels avanços del grup de treball, de les accions concretes que emprenem i, com no, us demanarem ajuda i col·laboració.

Conviure suposa respecte i, en eixe sentit, totes les persones que compartim temps i espais així ho hem d'entendre. La convivència també pot suposar l'eventual aparició de conflictes. Els agents de Mediació Escolar (alumnat i professorat), Òrgans com l'Assemblea de classe, el Claustre de professorat i el Consell Escolar són els encarregats de resoldre'ls per tal d'educar en el diàleg com a vehicle de resolució de problemes i com a base de la convivència.

És important i convenient informar al professorat de qualsevol incidència tant de la vida familiar quant de l'escolar puix tot afecta els estudiants i la millor manera d'ajudar a resoldre eventuals problemes, és assabentar-se'n d'ells.

De la mateixa manera, si durant el curs escolar, sorgeixen dificultats, teniu queixes o alguns suggeriments, feu-los arribar al professorat o als membres de l'Equip Directiu per poder solventar-los i donar resposta.

 

 

 

8.- Comunicacions i informacions:

 

El mitjà més comú de comunicació amb les famílies i d'aquestes amb l'Escola és el correu electrònic. Així doncs, el professorat o personal d'administració ens comunicarem amb vosaltres per eixa via. I viceversa també.

A la pàginaweb de l'Escola trobareu la informació de caràcter general (calendari,correus del professorat,etc) i, a més, totes les setmanes rebreu a la vostra adreça de correu electrònic amb el número setmanal corresponent de “El Correu del Dijous” on trobareu informació dels esdeveniments escolars més rellevants ocorreguts eixa setmana.

 

 

 

9.- Òrgans de representació

 

Consell Escolar

Representants de les famílies

Pep Benlloch, Francisco Blay, Mara Vicente i Verónica Andrés

Representant del PAS

Lluís Montesinos

Representants del Professorat

Héctor Torner, Gloria Gil, Vicky Olivares i Jose Aguilar

Representant de la Titularitat

Sonia Casquete

Presidència

Miguel Ángel Moret

 

Associació de Mares i Pares

President

Pep Benlloch

Tresorera

Mara Vicente

Secretari

David Albiñana

 

 

 

10.- Departaments

 

Administració

Consergeria, recepció, atenció telefònica, avisos i comunicació d'incidències

Trini Gómez, Nuria Fabià

Comptabilitat, gestió de rebuts

Rosa Herrero

Gerència

Helena Saez-Lluís Montesinos

 

Equip Directiu

Secretari

Sergio Valero

Cap d'Estudis d'Infantil

Maria Jutglà

Cap d'Estudis de Primària

Christian García

Cap d'Estudis d'ESO

Jeroni Parra

Direcció

Miguel Ángel Moret

 

Equips de treball

Cuina

Roger Badia, Mª Ángeles Crespo, Edyta Mayewska, Jesús Cuadrado, Ximo Barberà, Amparo Montesinos.

Menjador:

Puri Fabià, Mª José Ibáñez, Yolanda Ruíz, Emi Alemany, Amparo Monsoriu

Patis:

Yolanda Ruíz, Pilar Molero, Puri Fabià

Manteniment:

Salvador Bailén, Nacho Garrido, Jesús García

 

Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració.

En nom de l'Escola,

Salutacions

Miguel Ángel Moret, Director.