Últimes places per a Infantil 1 i 2 Anys!!

secundaria

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS 2018-2019 PER

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

Estimades famílies, benvingudes al nou curs escolar el qual és el que fa 47 de la nostra història:

1.- Inici:

INICI CURS: 10 SETEMBRE 2018, DILLUNS

FINAL CURS: 18 JUNY 2019, DIMARTS

2.- Horari:

Durant els mesos de setembre i juny l'horari és reduït: de 09:20 a 15:00 hores.

D'octubre a maig l'horari escolar serà de 09:20 a 16:40 hores.

Les famílies nouvingudes a qualsevol dels nivells d'ESO tindreu una entrevista amb el professorat tutor durant el mes de setembre. Us informaran del dia i l'hora mitjançant un correu electrònic.

Quant a la Reunió General d'Inici de curs, aquesta se celebrarà el dia 24 de setembre, dilluns, i s'abordaran la presentació del professorat, els temes relatius a l'organització, continguts, motivació de l'alumnat, pautes escolars per a casa, la normativa de convivència i els projectes pedagògics a desenvolupar.

3.- El Claustre de professorat:

vore pestanya professorat secundària (s'actualitza al principi de cada curs)

 

4.-Calendari escolar

El curs començarà el 10 de setembre de 2018 i finalitzarà el 18 de juny de 2019

Mes

Dies no lectius i festius

Octubre

9, dimarts (festiu)

12, divendres (festiu)

Novembre

1, dijous (festiu)

2, divendres (no lectiu segons acord Consell Escolar Municipal)

Desembre

6, dijous (festiu)

7, divendres (no lectiu segons acord Consell Escolar Municipal)

22, dissabte, comencen les vacances de Cap d'Any

Gener

Les classes comencen dilluns dia 7 de gener

Març

18, dilluns (no lectiu segons acord Consell Escolar Municipal)

19, dimarts, festiu

Abril

18, dijous, primer dia vacances primavera

29, dilluns, darrer dia vacances primavera

Maig

1, dimecres, festiu

5.- Transport

És important recordar que durant els mesos de setembre i juny, l'horari de parades és diferent de la resta de l'any, avançant-se 1h i 45' del seu horari habitual.

6.- Assistència i puntualitat:

L'assistència al centre en els ensenyaments bàsics és obligatòria i les faltes cal que estiguen justificades, preferentment al través dels documents que puga emetre el metge facultatiu corresponent.

El dret i deure de l'alumne a assistir a classe recau sobre el deure del pare/mare de fer efectiu el dret de l'alumne a l'educació.

Cal que les famílies aviseu a l'Escola de la falta d'assistència del vostre fill o filla si ho farà més de dos dies.

En cas de patir alguna malaltia infecciosa, aviseu amb celeritat a l'Escola per prendre les mesures escaients.

Recordeu que la puntualitat és imprescindible per al bon funcionament de les classes a més d'una deure tant de les famílies dels alumnes quant dels escolars. A més, la falta de puntualitat és una falta de respecte al col·lectiu i destorba a la resta de companyes i companys el ritme i funcionament de les sessions. Aquestes comencen a les 9:20 del matí.

7.- Metodologies:

L'Escola continua investigant en metodologies que afavorisquen que l'alumnat s'implique, s'interesse, gaudisca del fet d'estudiar i, en eixe sentit, introduïm la metodologia dels projectes de treball. A l'Aprenentatge Basat en Projectes, el llibre de text individual desapareix com a font majoritària d'informació per a l'alumnat i, per tant, altres recursos com altres llibres de text col·lectius, la Literatura del tema a treballar, els recursos publicats a internet i la imprescindible col·laboració de les famílies, conformen l'arxiu d'informació que hem d'elaborar i mantenir.


Els Projectes de treball que, inevitablement, seran part del treball amb l'alumnat, són una manera d'apropar la cultura de la investigació als escolars ja que creiem que poden fomentar i canalitzar bé els seus interessos: "què volen saber d'un determinat tema, què coses sabem ja prèviament, com ordenem la línia d'investigació, com organitzem les activitats que plantegem, com elaborem l'anàlisi comparativa entre el que desitjàvem saber i el que hem acabat sabent i com avaluarem tot el procés de manera individual i col·lectiva amb auto avaluació, avaluacions formals, pautes d'observació, contractes d'aprenentatge, tècniques d'aprenentatge cooperatiu o rúbriques ", són els grans reptes per a aquest curs.


D'altra banda, considerem que treballarem millor la competència "
Aprendre a aprendre" acostant-nos al coneixement no de forma compartimentada sinó com un tot, tal com ens el trobem en la nostra vida.

Al mateix temps, programes com ara El País de los estudiantes i La Lliga Debat Universitària a 4t d'ESO, La fira de ciència i tecnologia "Experimenta" a 2n o El Musical a 3r, conformen Projectes interdisciplinars amb excel·lent grau d'implicació i satisfacció.

El programa Tàndem i les Tertúlies Literàries, així com l'atenció a tot l'alumnat en grups desdoblats per part del professorat d'Anglés i Francés que tant bons resultats acadèmics (titulació B1 i B2) quant personals (amb un alt grau de satisfacció) són les apostes per continuar millorant tant el rendiment acadèmic quant l'ambient escolar.

Continuem l'experiència encetada el curs anterior amb el Projecte SOLE Erasmus+ i les activitats Etwining, amb una voluntat per part de l'Escola d'afermar-les i encetar de noves que acosten a l'alumnat, al professorat i a vosaltres als nostres veïns continentals, amb els quals compartirem experiències pedagògiques i activitats didàctiques.

Hem creat una Comissió de professorat per canalitzar les propostes pròpies i les ofertes existents i donar-les forma i continuïtat.

8.- Convivència:

Sabedors que una bona convivència és l'element primordial del dia a dia en un centre escolar, representants de l'Escola (equip directiu, claustre i gabinet psicopedagògic) i de l'AMPA ens hem reunit per a acordar la creació d'un grup de treball que elabore un Pla de Convivència modern i participatiu en el qual estem presents tots els membres de la comunitat educativa de Les Carolines (equip directiu, mestres, gerència, gabinet psicopedagògic, alumnat i mares i pares). Es tracta d'un procés de reflexió conjunta, anàlisi de necessitats i propostes d'actuació concretes que ajuden a gestionar i resoldre els conflictes des d'un punt de vista dialogant i, sobretot, a previndre'ls i fer del dia a dia una oportunitat per a aprendre a gestionar emocions i situacions. A més més, i com a primera mesura, hem acordat aprofundir i ampliar el pla de mediació que vam iniciar el curs anterior i que ha donat tan bons resultats. Per a fer-ho, continuem oferint formació a monitors de pati, menjador i bus, i aquest curs l'ampliem al professorat i continuem la formació a l'alumnat en mediació escolar.

Conviure suposa respecte i, en eixe sentit, totes les persones que compartim temps i espais així ho hem d'entendre. La convivència també pot suposar l'eventual aparició de conflictes. Els agents de Mediació Escolar (alumnat i professorat), el professorat tutor, el professorat amb tutoria personal triat per l'alumnat. Òrgans com l'Assemblea de classe, el Claustre de professorat i el Consell Escolar són els encarregats de resoldre'ls per tal d'educar en el diàleg com a vehicle de resolució de problemes i com a base de la convivència.

És important i convenient informar al professorat de qualsevol incidència tant de la vida familiar quant de l'escolar puix tot afecta els estudiants i la millor manera d'ajudar a resoldre eventuals problemes, és assabentar-se'n d'ells.

De la mateixa manera, si durant el curs escolar, sorgeixen dificultats, teniu queixes o alguns suggeriments, feu-los arribar de manera formal al professorat o als membres de l'Equip Directiu per poder solucionar-los i donar resposta.

9.- Comunicacions i informacions:

El mitjà més comú de comunicació amb les famílies i d'aquestes amb l'Escola és el correu electrònic. Així doncs, el professorat o personal d'administració ens comunicarem amb vosaltres per eixa via. I viceversa també.

A la pàginaweb de l'Escola trobareu la informació de caràcter general (calendari, correus del professorat, etc) i, a més, totes les setmanes rebreu a la vostra adreça de correu electrònic amb el número setmanal corresponent d' “El Correu del Dijous” on trobareu informació dels esdeveniments escolars més rellevants ocorreguts eixa setmana.

10-Les malalties i accidents

Es redacten aquestes recomanacions per protegir l'alumnat de malalties infecto-contagioses.

És aplicable a totes les edats, llevat que algunes malalties són més freqüents que altres segons edats. Protocol aprovat pel Consell Escolar del Centre:

L'alumnat no podrà acudir a l'Escola si té, o se sospita que té, una malaltia infecciosa de les ací reflectides com més freqüents:

FARINGOAMIGDALITIS AGUDA,LARINGITIS i OTITIS durant el període febril agut (38ºC o més).

IMPÈTIGEN (crostes al voltant de la boca i el nas, sobretot a l'alumnat més menut).

GASTROENTERITIS AGUDA.

CONJUNTIVITIS AGUDA BACTERIANA (ulls pegats o purulents, sobretot a l'alumnat més menut).

MALALTIES EXANTEMÀTIQUES:

XARAMPIÓ

RUBÈOLA,

PAROTIDITIS,

ERITEMA INFECCIÓS (enrogiment i escalfament de les galtes,erupció al tronc i les extremitats, no a les plantes dels peus i a les palmes de les mans).

EXANTEMA SOBTAT(malestar general i exantema de tronc i extremitats, (no hi ha lesions a la cara).

MONONUCLEOSI INFECCIOSA (la malaltia del bes: mal de gola, pus, ganglis, febre, fins i tot inflamació del fetge i la melsa. Sobretot als adolescents).

ESCARLATINA (erupció generalitzada i punts rojos a la gola i la boca: llengua amb petits bultets ).

MOLLUSCUM CONTAGIÓS (en l'alumnat més menut: grans infecciosos per la cara, parpelles, genitals i tronc. Més freqüent a l'estiu).

VARICEL·LA.

HÈRPES ZÒSTER (sobretot als adolescents i no confondre amb l'herpes simple que ix al voltant de la boca, nas...).

MALALTIA MÀ-BOCA-PEU(vesícules a la boca, mans i peus dels més menuts).

ESPECIAL ATENCIÓ A LES SEGÜENTS MALALTIES:

       TUBERCULOSI.

       HEPATITIS.

       MENINGITIS I ENCEFALITIS. 

       TOSFERINA.

Si algun alumne/a pateix alguna d'aquestes quatre malalties, la família haurà d'avisar a l'Escola perquè alumnat, professorat i personal no docent enceten el protocol mèdic escaient.

       PNEUMÒNIES.

       GASTROENTERITIS INFECCIOSA (SALMONELLA, SHIGELLA, ROTAVIRUS I CAMPYLOBÀCTER).

En aquests casos, la família ho comunicarà a l'Escola i aportarà un informe mèdic quan l'infant ja estiga curat per incorporar-se a classe de nou.

Si es verifica que l'alumnat té FEBRE: de 37ºC a 38ºC, l'Escola avisarà a la família. En cas de tenir-ne 38ºC o més, diarrea, vòmits persistents o mal de cap intens, la família haurà de vindre a replegar-lo.

L'Escola no administrarà cap medicament a cap alumne sense la vostra autorització. En cas de necessitar seguir una medicació, heu d'enviar-nos la dosi exacta (en una xeringa si és un xarop) amb l'horari d'administració. Els medicaments sempre heu de donar-los al professorat (mai al xiquet o xiqueta). En cas d'utilitzar el transport escolar, doneu-li'ls a la persona responsable de l'autobús.

Si el xiquet o xiqueta es fa una ferida greu o lesió, l'Escola es posarà en contacte amb vosaltres per comunicar-vos-ho i demanar instruccions.

La Clínica d'atenció mèdica habitual de l'Escola és la Clínica Garbí, situada al C/ Padre Méndez 80, de Torrent.

11.- Òrgans de representació

Consell Escolar

Representants de les famílies

Ferran Bataller, Daniel Sánchez-Zuriaga, Mara Vicente i Verónica Andrés

Representant del PAS

Lluís Montesinos

Representants del Professorat

Héctor Torner, Arantxa Carretero, Vicky Olivares i Tania Elorza

Representant de la Titularitat

Raquel Navarro Campos

Presidència

Sonia Casquete Alemany

Associació de Mares i Pares: AMPA

President

Pep Benlloch

Tresorera

Mara Vicente

Secretari

David Albiñana

12.- Departaments d'atenció i gestió

Administració

Consergeria, recepció, atenció telefònica, avisos i comunicació d'incidències

Trini Gómez i Nuria Fabià

Comptabilitat, gestió de rebuts

Rosa Herrero

Gerència

Helena Sáez Pellicer

Equip Directiu

Secretari

Sergio Valero Valdés

Cap d'Estudis d'Infantil

Maria Jutglà Guillem

Cap d'Estudis de Primària

Gloria Gil Ribes

Cap d'Estudis d'ESO

Jeroni Parra Ibiza

Direcció

Sònia Casquete Alemany

Equips de treball

Cuina

Joanjo Sargues, Mª Ángeles Crespo, Edyta Mayewska, Jesús Cuadrado, Ximo Barberà, Amparo Montesinos.

Menjador:

Puri Fabià, Yolanda Ruíz, Emi Alemany, Amparo Monsoriu, Mª José T., Mª José Ibáñez, Laura Broseta, Charlene Padilla

Patis:

Pauline Padilla, César Simó, Laura Aguado

Manteniment:

Salvador Bailén, Nacho Garrido i Jesús García

Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració.

Salutacions en nom de l'Escola.

Sonia Casquete Alemany

Directora