El grup de 2n d'ESO, a la classe de Naturals, hem fet una pràctica per demostrar la importància dels estomes a les fulles. A l'experiment hem utilitzat 4 fulles i vaselina:

-Una envoltada completament de vaselina.

-Una altra amb vaselina per la part superior.

-Una amb vaselina per la part inferior.

-I finalment, una sense vaselina.

Hi havia dues hipòtesis dominants:

-La que tenia vaselina duraria més perquè no perdria aigua.

-La que no tenia vaselina duraria més perquè permetria l'intercanvi de gasos.

Finalment, la recoberta amb vaselina durà més, gràcies a què la vaselina funcionava com a cutícula.

Víctor i Ivan, Alumnes de 2n E.S.O

ciencia 4