secundaria

CALENDARI D'EXÀMENS DE SETEMBRE

IMPORTANT: Les persones amb ASSIGNATURES SUSPESES EN LA NOTA FINAL GLOBAL DE JUNY hauran de presentar-se a les proves extraordinàries de setembre per recuperar TOTES aquestes assignatures segons el calendari següent, independentment del que aparega al full de deures d'estiu. L’alumnat té l’obligació de parlar amb el professorat de cada àrea per tal d’assabentar-se del que ha de fer per aprovar les assignatures suspeses al butlletí:

 

 

DILLUNS 3 DE SETEMBRE

DIMARTS 4 DE SETEMBRE

10:00-11:00

CASTELLÀ : Tots els cursos

VALENCIÀ: Tots els cursos

11:00-12:00

FQ 3r I 4t i NATUS 2n

BG 3r i 4t i NATUS 1r

12:00-13:00

MATES: Tots els cursos

ANGLÉS: Tots els cursos

13:00-14:00

SOCIALS i ÈTICA: Tots els cursos

ED. FÍSICA: Tots els cursos

Els treballs per recuperar les assignatures de Plàstica s’hauran d’entregar dilluns 3, Música i Tecnologia podran entregar-se indistintament el dia 3 i 4 de setembre.

Nota: Les notes s'entregaran el dia 6 de setembre. S'atendran reclamacions el dia 7 de setembre.

Jeroni Parra (Cap d'estudis)