secundaria

Des d'aquest dilluns dia 27 de novembre i fins el proper dimarts dia 5 de desembre tot l'alumnat dels diferents cursos de l'ESO estarà treballant per Projectes.

 

Tant la selecció dels projectes com els productes finals, han estat escollits per l'alumnat en diverses sessions prèvies de tutoria i separats per àmbits per tal de garantir que es passe per tots al llarg de l'ESO.

 

L'aprenentatge basat en projectes (ABP) partix de la necessitat de connectar amb els interessos dels i les estudiants.

 

El "trencament" d'horaris a l'ESO durant un període de 7-8 dies per treballar amb aquesta metodologia es ve fent des de ja fa tres cursos (amb independència d'altres projectes interdisciplinars com ara "El Musical" de tercer i la "Fira Experimenta" de segon, que ja es fan al llarg del curs).

 

 

Animals curiosos (àmbit científic): 1rA

Natural disasters (àmbit social):1rB

El curtmetratge (àmbit lingüístic): 2nA

La Fotografia (àmbit artístic-cultural): 2nB

La Policia científica (àmbit científic): 3rA i B

El debat “l'humor, té límits?” (àmbit lingüístic): 4t