Passat dimarts 7 d'octubre vam tindre el plaer de rebre a l’Escola a Eduard Navarro, músic valencià i gran coneixedor de la música medieval.

La seua visita va sorgir del desig del grup de 5é B de conèixer més sobre la música a l’època de Jaume I, projecte que estàvem treballant. Mitjançant els pares de Marc Usina vam aconseguir que Eduard ens visitara i ens fera als dos grups de 4t, 5é i 6é una xerrada plena de curiositats sobre els instruments musicals a l’Edat Mitjana i, sobretot, una xicoteta audició amb instruments que ens va dur perquè gaudirem de la música d’aquells anys.

Des de l’Escola, rep el nostre agraïment Eduard, va ser una magnífica manera de celebrar de celebrar tots junts el 9 d'Octubre a l'escola i de forma anticipada.

Visita Eduard Navarro 1

 

Visita Eduard navarro 2

L'Educació Primària és una etapa escolar obligatòria que contempla l'aprenentatge i educació dels infants entre els sis i els dotze anys.

Està articulada, en aquest moments sota dues normatives: LOE (2n, 4t i 6é) i LOMQE (1r, 3r i 5é).

Canvis en la normativa i acords escolars:

1.-Desaparició dels cicles, passant a ser cursos (sis, de 1r a 6é), desapareixent la figura de la Coordinació de Cicle i potenciant-se la Coordinació de nivell.

2.-Les cinc hores lectives diàries queden repartides en sis sessions de 45' cadascuna en compte de les cinc sessions de 54' de la normativa anterior.

45x6+30'esplai=300' diaris= 54'x5+30'esplai=300' diaris

3.-Noves assignatures:

 

Durant els dos primers cursos és fonamental l'adaptació adequada per l'aprenentatge de les tècniques instrumentals bàsiques com són la lectura i escriptura, el càlcul mental , el raonament lògic i el desenvolupament d'una adequada motricitat.

La capacitat de poder jugar d'una manera reglada és superior a l'etapa d'Infantil, amb la qual cosa la capacitat que tenen de poder esperar i de respectar les normes establertes, són aprofitades també en el procés d'ensenyament.

Conscients d'aquests cursos-pont entre l'Escola Infantil i la de Primària, les activitats i reptes didàctics han de tenir en compte aquesta etapa del creixement, de maduració del pensament abstracte, de la necessitat de moure's, de preguntar i d'escassa inhibició.

Els dos cursos següents, coincidixen amb un moment maduratiu diferent de l'anterior: la latència, una actitud més relaxada que els permet afrontar l'aprenentatge sense tantes tensions internes, la qual cosa afavorix el procés escolar.

Els cursos de cinquè i sisè són pont entre aquesta etapa i la superior. En aquesta finalització d'etapa l'Escola ja té programada la coordinació entre el professorat de 6é i el de l'ESO i prevista una reunió informativa amb les famílies del darrer curs per informar del pas a l'Educació Secundària, etapa en què els interessos dels preadolecents i adolescents s'amplien i diversifiquen.

Durant l'etapa de Primària continua el Programa d'Immersió Lingüística amb l'objectiu d'equiparar les competències de l'alumnat entre el castellà i el valencià.

Podríem dir que la vida emocional de qualsevol comença en la gestació i depèn molt de la situació que l'envolte , dels pares que el porten al món i de les capacitats que tinguen per a la criança, que també tindrà a vore amb la seua pròpia experiència infantil . D´aquesta manera comença la cadena que constituïx la família i la transmissió de la cultura de cada poble .

L´escola forma part d'aquesta transmissió i es constituïx com el Pont entre la experiència més íntima i familiar i la societat més gran i ampla . La nostra Escola es fa càrrec d'acompanyar el creixement de l'alumnat i el dels adults que la composen ( mestres , pares , treballadors en general ) . Valorem la salut mental com una base ferma per a aquest creixement ,-i la prevenció com una bona mesura- .

Ens orientem sobre bases teòriques com el psicoanàlisi i les teories relacionals ( que destaquen en la personalitat la importància dels vincles humans), junt a la voluntat d'anar aprenent de la experiència i de tractar d'entendre a les persones més enllà del que és evident , des de les hipòtesis de l'inconscient , és a dir, la personalitat és com un iceberg (hi ha una gran part que no es veu directament ) , una part de la qual no som conscients però què té una gran influencia en el nostre comportament.

Destacarem una especie de guió en el desenvolupament de la personalitat o moments importants:

Quan els infants arriben a la Escola han de fer l'esforç d´adaptar-se a un medi nou separant-se de les figures vinculades a ells (d'apego) que els donen seguretat i han de resoldre l'ansietat que desperta aquesta experiència. Ajudar-los és una de les principals tasques de l'adult que els acompanya , donant les bases per a la confiança en el món ,” fora de l'ambient familiar també puc estar segur i passar-ho bé” . El que és més normal és que els coste i que busquen recolzar-se en elements reasseguradors com ara “l'objecte transicional“ ( Winnicott) que representa una cosa íntima al mateix temps que és una cosa externa que no ha de canviar per donar tranquil·litat ( un peluix , la motxilla …). Hi ha infants als quals els costa més elaborar aquest esforç i d'altres que reaccionen més tard i, al principi, ni ploren . Vénen de l'etapa oral i mostren les diferències en la seua personalitat: els infants actius amb ganes de conèixer el món , de menjar-se'l, de provar les textures, els aliments , mentre què altres es mostren inapetents, selectius o passius .Sols hem de preocupar-nos quan la situació siga extrema i l´impedisca evolucionar .

El següent moment a destacar és la càrrega emocional que es tramita al voltant del control d´esfínters: estaríem en l'etapa anal , a partir dels 2 anys . Suposa un gran pas en la socialització , deuen renunciar a un producte propi per a ser acceptats . Les diferències entre els infants exposen trets de la personalitat per al futur com ara la submissió o la rebel·lia, la incontinència o l'excés de control …. És una època d'autoafirmació de rabioles, en la qual poden utilitzar el No com a diferenciació de l'altre ,” no sóc tu” més què com a expressió del que volen i van evolucionant en l´expressió de l'agressivitat , sentiment que ajuda a posicionar-se front a l'altre.

Vers els 3 anys , les diferències sexuals cobren sentit . Comença l'etapa fàl·lica i els recursos per a tramitar l´ansietat que crea aquesta diferència: em falta alguna cosa? el puc perdre? és millor el que té l'altre?.. La diferència desperta la curiositat i es l'època del “ perquè”. Estem en l'etapa fàl·lica i els comportaments de lluir-se , de ser el primer , l'únic aniran prenent força . També és l'època de manifestar el complexe edípic , base del desig i la identitat sexual de l'adult: comença desitjant ser la parella d'un dels pares i competix amb l'altre. Aquest complexe emmarca la diferència de sexes i de generacions i la seua elaboració permetrà buscar la parella entre els iguals més endavant . També suposa una clara situació d'ambivalència , perquè al mateix temps que rivalitzen amb un dels pares, l'estimen. .

Vora el 6-7 anys , aquestos sentiments i la sexualitat se van reprimint o es queden latents , per deixar pas a una nova etapa que anomenem La Latència fins la pubertat que tornarà a activar la sexualitat i el conflicte edípic. Els companys i els mestres tenen quasi més importància que la família . Poden centrar-se en l'aprenentatge escolar, acceptar ser un més i perdre l'egocentrisme, tolerar les regles dels jocs i suportar no ser el centre d'atenció . Internament , pren força una instància moral: “El super-jo” que fa les funcions d'autoritat interna; ja tenen un interès personal per fer bé les coses , la identificació amb els pares és la base d'aquest progrés i també la capacitat de sublimar, de trobar plaer indirectament ,desplaçant-se, és a dir , no es canvia la finalitat però sí la forma; com la curiositat sexual que es pot satisfer amb l'aprenentatge, volent saber coses del món. Per alguns és més costós aquest passatge i poden necessitar ajuda si arriben a 3r sense fer el canvi .

Altres aspectes importants són la funció dels límits i la capacitat dels adults per utilitzar-los com a recurs per ajudar a créixer i conviure; la relació entre els germans (els zels) com un sentiment normal que s'ha de tindre en compte …etc

La setmana passada vam celebrar l'Aplec de Dansa del poble de Picassent amb la participació de la nostra Escola a més d'algunes de la localitat.

Vam participar amb La dansa dels turcs amb l'alumnat de 2n de Primària. L'aplec tingué lloc al Poliesportiu de Picassent.

Un homenatge més a l'Art de la Dansa per part del món de l'educació.

dansa 1

 

dansa 2