primaria

CLAUSTRE DE PROFESSORAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

NIVELL

PROFESSORAT

1r A

Tutoria: Verónica Silvestre

Anglés: Vicky Olivares

Arts and Crafts: Vicky Olivares

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

1r B

Tutoria: Silvia Llop

Anglés: Vicky Olivares

Arts and Crafts: Vicky Olivares

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

2n A

Tutoria: Aïda Castellano

Anglés: Vicky Olivares

Arts and Crafts: Vicky Olivares

Música: Christian García

Ed. Física: Héctor Torner

2n B

Tutoria: Raquel Navarro

Anglés: Vicky Olivares

Arts and Crafts: Vicky Olivares

Música: Christian García

Ed. Física: Héctor Torner

3r A

Tutoria: Gloria Gil

Anglés: Vicky Olivares

Arts and Crafts: Vicky Olivares

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

3r B

Tutoria: Alba Polit

Anglés: Vicky Olivares

Arts and Crafts: Vicky Olivares

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

4t A

Tutoria: Carles García

Anglés: Tania Elorza

Arts and Crafts: Tania Elorza

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

4t B

Tutoria: Arantxa Carretero

Anglés: Tania Elorza

Arts and Crafts: Tania Elorza

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

5é A

Tutoria: Jose Aguilar

Anglés: Tania Elorza

Arts and Crafts: Tania Elorza

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

5é B

Tutoria: Pepa Barber

Anglés: Tania Elorza

Arts and Crafts: Tania Elorza

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

6é A

Tutoria: Isabel de Gracia

Anglés: Tania Elorza

Arts and Crafts: Tania Elorza

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

6é B

Tutoria: Joan Tormo

Anglés: Tania Elorza

Arts and Crafts: Tania Elorza

Música: Christian García

Ed. Física: Héctor Torner

Professorat de Suport

Mª José Domingo, Mapi Vilar i Lola Calatayud

Biblioteca

Mª José Domingo i Isabel de Gracia

Gabinet Psicopedagògic:

PT

Psicopedagoga

Psicòloga

Logopèdia

Joan Lluís Clausell

Aina Soler

Carmen Ferrándiz

Ana Cervera

Caporalia d'Estudis

Christian García

Direcció

Miguel Ángel Moret