primaria

 

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS 2016-2017  PER A 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

 

Estimades famílies, benvingudes al nou curs escolar el qual és que fa 44 de la nostra història:

 

 

1.- INICI DEL CURS

 

12 de setembre, dilluns.

 

El curs finalitzarà 20 de juny, dimarts.

 

 

2.- ENTREVISTES PERSONALITZADES

 

Les famílies nouvingudes a l'Escola i aquelles amb alumnat que repeteix curs -a qualsevol dels nivells d'Educació Primària- tindreu una entrevista amb el professorat tutor durant les primeres setmanes del curs. Us informaran de l'hora i dia mitjançant un correu electrònic.

 

Reunions Generals d'Inici de Curs: es realitzaran durant el mes de setembre. Es donaran les pautes i objectius del curs i s'explicaran més detalladament, les metodologies de la iniciativa didàctica dels Projectes de Treball, OBN, Tertúlies i aquells aspectes més destacables de la pràctica docent.

 

 

3.-HORARI

 

Durant els mesos de setembre i juny l'horari és reduït: de 09:20 a 14:45.

D'octubre a maig serà de 09:20 a 16:30.

 

 

 

4.-ESCOLA MATINERA I ESCOLA VESPERTINA

 

Com en cursos anteriors, aquelles famílies que ho necessiten poden demanar una plaça en l’Escola Matinera que té un horari entre les 7:30 i les 9:00 hores.

 

També els mesos de setembre de 2015 i juny de 2016 posarem en funcionament l’Escola Vespertina que tindrà horari d’atenció a l’alumnat entre les 15:00 i les 17:00 hores. Cal sol·licitar plaça.

 

 

5.-INDUMENTÀRIA

 

Tota la roba que l'alumnat porte a l'Escola, haurà d'estar marcada amb el nom i cognom.

 

 

6.-TRANSPORT

 

Si el vostre fill o filla utilitzarà transport escolar, podeu consultar les rutes dissenyades per aquest curs al correu electrònic que ja us hem lliurat. Per qualsevol suggeriment per rectificar-les, adreceu-vos a la secretaria de l'Escola (Rosa o Trini).

 

És important recordar que durant els mesos de setembre i juny, l'horari de parades és diferent de la resta de l'any, avançant-se 1 hora i 45' del seu horari habitual. Consulteu-lo també al llistat de la vostra ruta.

 

Quant als canvis de ruta o parada (eventuals o fixes), heu de consultar-los amb l'Escola on us confirmarem si els autobusos disposen de places lliures per poder-los realitzar. No oblideu que els canvis han de ser notificats per escrit a l'agenda mitjançant una nota al professorat. Recordeu que no serà suficient amb la paraula del vostre fill o filla per fer un canvi en la seua ruta o parada.

 

Podrà baixar sol/sola de l’autobús aquell alumnat que tinga una autorització escrita signada per la seua família. També podrà fer canvis de parada o de ruta, si l’autorització ho contempla i sempre que hi haja plaça a l’autobús al qual vol canviar.

 

 

7.- COMUNICACIONS I INFORMACIONS

 

Al Web de l'Escola trobareu la informació de caràcter general i, a més, totes les setmanes rebreu a la vostra adreça de correu electrònic un pdf amb el número setmanal corresponent d'El Correu del Dijous on trobareu informació dels esdeveniments escolars més rellevants ocorreguts eixa setmana.

 

Altre canal de comunicació diari i immediat entre les famílies i l'Escola és el correu electrònic. El professorat i personal d'administració ens comunicarem amb vosaltres per eixa via i viceversa també.

 

 

8.- MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES

 

L'Escola us ha enviat el llistat de llibres i material escolar personal que l'alumnat necessitarà per al curs. Al web trobareu les llistes de cada nivell. Consulteu-les.

 

Recordeu que els llibres i materials es poden adquirir a l'Escola o qualsevol establiment comercial.

 

Al mes de setembre, l'Escola emetrà un càrrec únic per l'import total dels llibres i materials a aquell alumnat que ho haja sol·licitat.

 

 

9.- ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

 

Cal que les famílies aviseu a l'Escola de la falta d'assistència del vostre fill o filla si ho fa més de dos dies.

 

En cas de patir alguna malaltia infecciosa, l'alumnat no ha d'assistir a l'escola i cal avisar amb celeritat per prendre les mesures escaients. En cas de febre tampoc hi assistirà.

 

Recordeu que la puntualitat és imprescindible per al bon funcionament de les classes. Aquelles famílies que no utilitzeu transport escolar heu de venir uns minuts abans de l'hora d'inici, puix quan un alumne/a arriba tard, se li ha d'atendre, trencant així l'equilibri de l'aula. Us demanem col·laboració, també, en aquest assumpte.

Comencem a les 9:20 del matí.

Per la vesprada no us retardeu igualment.

 

 

10.- CONVIVÈNCIA

 

Conviure suposa respecte i, en eixe sentit, totes les persones que compartim temps i espais així ho hem d'entendre. La convivència també suposa l'aparició de conflictes. Des de l'Escola eduquem per una convivència suportada en el diàleg com a vehicle de resolució de problemes.

 

És important i convenient informar el professorat de qualsevol incidència tant de la vida familiar com de l'escolar puix tot afecta els infants i la millor manera d'ajudar a resoldre eventuals problemes, és assabentar-se d'ells.

 

De la mateixa manera, si durant el curs escolar, sorgeixen dificultats, teniu queixes o alguns suggeriments, feu-los arribar al professorat o als membres de l'Equip Directiu per poder solucionar-los o donar resposta.

 

 

11.- FUNCIONAMENT

 

a) El desdejuni i el berenar:

 

Cada dia poden prendre orxata, llet ensucrada o amb cacau per desdejunar, només entrar a l'Escola fins les 09:15. No és obligatori, cada infant té unes apetències i necessitats. Si el vostre fill o filla té el costum d'esmorzar, poseu-li la quantitat adient, tenint en compte que es dina a partir de les 13:00.

 

Per la vesprada, se serveix el berenar consistent en entrepans variats o fruita de 1r a 4t.

 

El desdejuni i el berenar, juny amb el dinar estan contemplats en la quota diària de Menjador Escolar, així com l’atenció en el pati del migdia.

 

b) Els medicaments:

 

L'Escola no administrarà cap medicament a cap alumne sense la vostra autorització. En cas de necessitar seguir una medicació, heu d'enviar-nos la dosi exacta (en una xeringa si és un xarop) amb l'horari d'administració. Els medicaments sempre heu de donar-los al professorat (mai al xiquet o xiqueta). En cas d'utilitzar el transport escolar, doneu-li'ls a la responsable de l'autobús.

 

Si el xiquet o xiqueta es fa una ferida greu o lesió, l'Escola es posarà en contacte amb vosaltres per comunicar-vos-ho i demanar instruccions.

 

c) Les joguines i els telèfons mòbils:

 

Tot l'alumnat pot dur les seues joguines de casa per ser utilitzades durant el temps no lectiu. Us recomanem que no tinguen alt valor econòmic o sentimental puix es poden perdre o trencar. Així mateix, heu de posar el nom i cognom també en aquests objectes per facilitar la seua recerca en cas de pèrdua.

 

Si porten balons per jugar al pati, aquests han de tenir el nom i cognom i ser transportats sempre en una bossa, mai en la mà. Recordeu que no han de ser de reglament.

 

No es poden dur diners a l'Escola, així com objectes punxants o perillosos, mòbils, càmeres ni maquinetes electròniques.

 

 

12.- METODOLOGIES

 

Els projectes de treball són una manera d'acostar la cultura de la investigació als escolars puix fomenten i canalitzen ben bé els seus interessos: “què volem saber de determinat tema, quines idees prèvies tenim ja, com ordenem la línia d'investigació, com organitzem les activitats que plantegem, com elaborarem l'anàlisi comparatiu entre allò que desitjàvem saber i allò que hem acabat coneixent i com avaluarem tot el procés de manera individual i col·lectiva” són els grans reptes que ens plantegem aquest curs.

 

La introducció de tallers -amb més grau d'autonomia quant més gran siga l'alumnat- afavorirà l'autoaprenentatge. El racons de treball i aprenentatge, fomenten l'autonomia de l'alumnat en aquells aspectes del currículum en els quals ja són autònoms.

 

Conservem i redissenyem la xarxa de suport del professorat a l'alumnat de tots els nivells.

 

Conservem els quaderns d'exercicis de llengua castellana, matemàtiques i valencià que ja estem emprant, com a suport i repàs dels coneixements bàsics.

 

A les classes d'anglés: Mètode del professor Josep Maria Artigal -1r i 2n- i Eleanitz a 3r, 4t, 5é i 6é, perquè considerem que són un bon mètode d'aprenentatge i ús de la llengua escrita i parlada. Dues professores dedicades exclusivament a l'ensenyament de l'anglés a més de l'àrea triada per ser impartida en anglés, Arts and Craft's.

 

Tertúlies Dialògiques Literàries en tres idiomes en considerar una excel·lent manera de reflexionar, crear, aprendre i practicar la llengua estudiada.

 

 

Les Matemàtiques, Metodologia OBN: càlcul obert basat en nombres

 

En el mètode de l'algoritme OBN, l'alumne / a treballa amb unitats, desenes, centenes, component i descomponent-se lliurement, per arribar a la solució a través dels passos que li permeta el seu domini del càlcul.

Segons els experts, aquestes són les característiques que el defineixen:
- Milloren el càlcul mental i les estimacions.
- L'alumnat aprèn més ràpid i millor.
- Augmenta la capacitat de resolució de problemes.
- Desapareixen certes dificultats i traves de l'algoritme tradicional com les dutes a sumes i restes, la col·locació de les xifres, l'ordre dels termes, les dificultats amb els zeros intermedis en la multiplicació, o en la divisió el zero al quocient intermedi o al final ...
- L'alumne adapta les operacions al seu nivell de domini en el càlcul i no és ell qui s'adapta a l'operació.
- Millora l'actitud dels alumnes
cap a les matemàtiques i referma la confiança en el càlcul.

 

 

Festes i Projectes generals

 

Conservem les festes i celebracions escolars com a projectes de treball:

 

Generals: El 9 d'octubre, La fi de l'any, Els carnestoltes, Les Falles, La Primavera, el Dia de la Música, La Setmana temàtica de la Primavera (amb el tema triat cada curs).

 

De cicle: La Tardor

 

Hi haurà experiències al llarg del curs de sessions inter-nivell, inter-cicle i inter-etapa encaminades a impregnar l'alumnat de la necessitat d'aprendre dels demés i del plaer d'ensenyar els demés.

 

És imprescindible la col·laboració de les famílies en la formació del grup classe en funció dels temes triats com a objecte d'estudi: sereu informats de les decisions que cada grup classe prenga i se us demanarà la col·laboració que pugueu oferir (publicacions, xerrades, recomanacions, materials propis, visites...) conformant així una classe més cohesionada i més implicada, més coherent i informada d'allò que els vostres fills i filles fan i volen fer a l'Escola i allò en què vosaltres podreu col·laborar.

 

 

D'altra banda, l'assessorament professional que el Claustre de professorat rep mitjançant institucions com Escola de Mestres-AKOE, CEFIRE, intercanvis professionals amb altres escoles o institucions, la coordinació i formació conjunta amb l'etapa Infantil i ESO permet que aquest professorat puga resoldre els dubtes i entrebancs que, en tota tasca educativa, puguen sorgir.

 

Els materials d'estudi seran, doncs, els anteriorment referits, a més dels

 

Llibres de lectura

 

Els materials elaborats per l'Escola i

 

Els recursos informàtics

 

 

 

 

13.-CLAUSTRE DE PROFESSORAT:

 

 

NIVELL

PROFESSORAT

1r A

Tutoria: Verónica Silvestre

Anglés: Vicky Olivares

Arts and Crafts: Vicky Olivares

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

1r B

Tutoria: Silvia Llop

Anglés: Vicky Olivares

Arts and Crafts: Vicky Olivares

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

2n A

Tutoria: Aïda Castellano

Anglés: Vicky Olivares

Arts and Crafts: Vicky Olivares

Música: Christian García

Ed. Física: Héctor Torner

2n B

Tutoria: Raquel Navarro

Anglés: Vicky Olivares

Arts and Crafts: Vicky Olivares

Música: Christian García

Ed. Física: Héctor Torner

3r A

Tutoria: Gloria Gil

Anglés: Vicky Olivares

Arts and Crafts: Vicky Olivares

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

3r B

Tutoria: Alba Polit

Anglés: Vicky Olivares

Arts and Crafts: Vicky Olivares

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

4t A

Tutoria: Carles García

Anglés: Tania Elorza

Arts and Crafts: Tania Elorza

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

4t B

Tutoria: Arantxa Carretero

Anglés: Tania Elorza

Arts and Crafts: Tania Elorza

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

5é A

Tutoria: Jose Aguilar

Anglés: Tania Elorza

Arts and Crafts: Tania Elorza

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

5é B

Tutoria: Pepa Barber

Anglés: Tania Elorza

Arts and Crafts: Tania Elorza

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

6é A

Tutoria: Isabel de Gracia

Anglés: Tania Elorza

Arts and Crafts: Tania Elorza

Música: Christian García

Ed. Física: Enric Coscollar

6é B

Tutoria: Joan Tormo

Anglés: Tania Elorza

Arts and Crafts: Tania Elorza

Música: Christian García

Ed. Física: Héctor Torner

Professorat de Suport

Mª José Domingo, Mapi Vilar i Lola Calatayud

Biblioteca

Mª José Domingo i Isabel de Gracia

Gabinet Psicopedagògic:

PT

Psicopedagoga

Psicòloga

Logopèdia

Joan Lluís Clausell

Aina Soler

Carmen Ferrándiz

Ana Cervera

Caporalia d'Estudis

Christian García

Direcció

Miguel Ángel Moret

 

14.- ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ

 

       Consell Escolar

Representants de les famílies   

Pep Benlloch, Francisco Blay Mara Vicente i Verónica Andrés

Representants de l'alumnat

 

Representant del PAS

Lluís Montesinos

Representants del Professorat

Vicky Olivares, Héctor Torner, Gloria Gil i Jose Aguilar

Representant de la Titularitat

Sonia Casquete

Presidència

Miguel Ángel Moret

      

 

      Associació de Mares i Pares

President

Pep Benlloch

Tresorera

Mara Vicente

Secretari

David Albiñana

 

 

 

15.- DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ

 

Consergeria, recepció, atenció telefònica

Trini Gómez

Comptabilitat, gestió de rebuts

Rosa Herrero

Gerència

Lluís Montesinos

 

 

16.- EQUIP DIRECTIU

 

Secretari

Sergio Valero

Cap d'Estudis d'Infantil

Maria Jutglà

Cap d'Estudis de Primària

Christian García

Cap d'Estudis d'ESO

Jeroni Parra

Direcció

Miguel Ángel Moret

 

 

17.- CALENDARI ESCOLAR

 

MES

DIES NO LECTIUS

Octubre

12, dimecres (Festa del Pilar)

31, dilluns (No lectiu segons acord del Consell Escolar Municipal)

Novembre

1, dimarts (Festa de Tots Sants)

Desembre

5 dilluns (No lectiu segons acord del Consell Escolar Municipal)

6, dimarts (Dia de la Constitució)

8 dijous, (Immaculada)

23, 26, 27, 28, 29, 30 (Vacances Cap d'Any)

Gener

2, 3, 4, 5 i 6 (Vacances Cap d'Any)

Març

17 (No lectiu segons acord Consell Escolar Municipal)

Abril

Del 13 a 24 (Vacances de primavera)

Maig

1, dilluns, Festa del Treball

 

En nom de l'Escola, moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració.

Salutacions i benvingudes i benvinguts.

 

Miguel Ángel Moret

Director.