Últimes places per a Infantil 1 i 2 Anys!!

primaria

Podríem dir que la vida emocional de qualsevol comença en la gestació i depèn molt de la situació que l'envolte , dels pares que el porten al món i de les capacitats que tinguen per a la criança, que també tindrà a vore amb la seua pròpia experiència infantil . D´aquesta manera comença la cadena que constituïx la família i la transmissió de la cultura de cada poble .

L´escola forma part d'aquesta transmissió i es constituïx com el Pont entre la experiència més íntima i familiar i la societat més gran i ampla . La nostra Escola es fa càrrec d'acompanyar el creixement de l'alumnat i el dels adults que la composen ( mestres , pares , treballadors en general ) . Valorem la salut mental com una base ferma per a aquest creixement ,-i la prevenció com una bona mesura- .

Ens orientem sobre bases teòriques com el psicoanàlisi i les teories relacionals ( que destaquen en la personalitat la importància dels vincles humans), junt a la voluntat d'anar aprenent de la experiència i de tractar d'entendre a les persones més enllà del que és evident , des de les hipòtesis de l'inconscient , és a dir, la personalitat és com un iceberg (hi ha una gran part que no es veu directament ) , una part de la qual no som conscients però què té una gran influencia en el nostre comportament.

Destacarem una especie de guió en el desenvolupament de la personalitat o moments importants:

Quan els infants arriben a la Escola han de fer l'esforç d´adaptar-se a un medi nou separant-se de les figures vinculades a ells (d'apego) que els donen seguretat i han de resoldre l'ansietat que desperta aquesta experiència. Ajudar-los és una de les principals tasques de l'adult que els acompanya , donant les bases per a la confiança en el món ,” fora de l'ambient familiar també puc estar segur i passar-ho bé” . El que és més normal és que els coste i que busquen recolzar-se en elements reasseguradors com ara “l'objecte transicional“ ( Winnicott) que representa una cosa íntima al mateix temps que és una cosa externa que no ha de canviar per donar tranquil·litat ( un peluix , la motxilla …). Hi ha infants als quals els costa més elaborar aquest esforç i d'altres que reaccionen més tard i, al principi, ni ploren . Vénen de l'etapa oral i mostren les diferències en la seua personalitat: els infants actius amb ganes de conèixer el món , de menjar-se'l, de provar les textures, els aliments , mentre què altres es mostren inapetents, selectius o passius .Sols hem de preocupar-nos quan la situació siga extrema i l´impedisca evolucionar .

El següent moment a destacar és la càrrega emocional que es tramita al voltant del control d´esfínters: estaríem en l'etapa anal , a partir dels 2 anys . Suposa un gran pas en la socialització , deuen renunciar a un producte propi per a ser acceptats . Les diferències entre els infants exposen trets de la personalitat per al futur com ara la submissió o la rebel·lia, la incontinència o l'excés de control …. És una època d'autoafirmació de rabioles, en la qual poden utilitzar el No com a diferenciació de l'altre ,” no sóc tu” més què com a expressió del que volen i van evolucionant en l´expressió de l'agressivitat , sentiment que ajuda a posicionar-se front a l'altre.

Vers els 3 anys , les diferències sexuals cobren sentit . Comença l'etapa fàl·lica i els recursos per a tramitar l´ansietat que crea aquesta diferència: em falta alguna cosa? el puc perdre? és millor el que té l'altre?.. La diferència desperta la curiositat i es l'època del “ perquè”. Estem en l'etapa fàl·lica i els comportaments de lluir-se , de ser el primer , l'únic aniran prenent força . També és l'època de manifestar el complexe edípic , base del desig i la identitat sexual de l'adult: comença desitjant ser la parella d'un dels pares i competix amb l'altre. Aquest complexe emmarca la diferència de sexes i de generacions i la seua elaboració permetrà buscar la parella entre els iguals més endavant . També suposa una clara situació d'ambivalència , perquè al mateix temps que rivalitzen amb un dels pares, l'estimen. .

Vora el 6-7 anys , aquestos sentiments i la sexualitat se van reprimint o es queden latents , per deixar pas a una nova etapa que anomenem La Latència fins la pubertat que tornarà a activar la sexualitat i el conflicte edípic. Els companys i els mestres tenen quasi més importància que la família . Poden centrar-se en l'aprenentatge escolar, acceptar ser un més i perdre l'egocentrisme, tolerar les regles dels jocs i suportar no ser el centre d'atenció . Internament , pren força una instància moral: “El super-jo” que fa les funcions d'autoritat interna; ja tenen un interès personal per fer bé les coses , la identificació amb els pares és la base d'aquest progrés i també la capacitat de sublimar, de trobar plaer indirectament ,desplaçant-se, és a dir , no es canvia la finalitat però sí la forma; com la curiositat sexual que es pot satisfer amb l'aprenentatge, volent saber coses del món. Per alguns és més costós aquest passatge i poden necessitar ajuda si arriben a 3r sense fer el canvi .

Altres aspectes importants són la funció dels límits i la capacitat dels adults per utilitzar-los com a recurs per ajudar a créixer i conviure; la relació entre els germans (els zels) com un sentiment normal que s'ha de tindre en compte …etc