Reunions de benvinguda, entrevistes personalitzades i

Reunió General de classe

 

Les famílies dels nivells 1-2 Anys (Caragols i Marietes) i Infantil 3 Anys (Inuits i Apatxes), esteu convocades dimecres dia 4 de setembre a les 17:00 hores a la Reunió General per conèixer el professorat i seguir les indicacions bàsiques. Eixe dia, concertareu una entrevista personalitzada amb la tutora.

 

Les famílies nouvingudes dels nivells Infantil 4 Anys (Víkings i Pirates) i Infantil 5 Anys (Submarinistes iMariners), sereu citades els primers dies del curs per mantenir una entrevista amb la tutora i us informaran de l'hora mitjançant un correu electrònic.

 

 

Totes les famílies (1, 2, 3, 4 i 5 Anys) esteu convocades a la Reunió General del curs, dijous 20 de setembre a les 17:30 hores.

INTRODUCCIÓ

El joc simbòlic té una gran importància a l'Educació Infantil.

Els racons de joc simbòlic responen a la necessitat que té l'infant de conèixer els companys i companyes, de reviure lúdicament unes situacions quotidianes i poder experimentar, amb la pròpia activitat, els diversos rols que hi ha al seu entorn.

Els racons són espais destinats a l'activitat lúdica que demanen a l'alumnat una participació, lliure, imaginativa i creadora; afavoreixen la interrelació i comunicació i són el primer pas cap a la socialització. L'alumnat necessita compartir espais, joc, joguines, posar-se d'acord els uns amb els altres, establir normes de comportament, convivència i de joc.

 

OBJECTIUS

 

Reproduir, mitjançant el joc simbòlic, escenes quotidianes, reals o de ficció, arribant a crear seqüències de joc ordenades.

Cooperar en el joc amb d’altres companys i companyes, assumint un rol simbòlic determinat.

Associar descripcions i explicacions de l’adult amb experiències pròpies viscudes anteriorment.

Exterioritzar les emocions i sentiments que desperta el joc.

Passar-s’ho bé jugant.


Tenir iniciativa en el joc.

Desenvolupar habilitats motrius complexes: bressolar, donar menjar, escombrar, rentar nines...

Conèixer la utilització i les funcions del objectes i materials d’ús habitual.

Col·laborar amb el mestre/a i els companys i companyes, en el manteniment de l’ordre i la neteja.

 

TEMPORALITZACIÓ

Cada racó ha de durar fins que l'alumnat deixe de tenir interès o quan hi ha un canvi de projecte de treball.

 

ESTRUCTURA DE CADA RACÓ

El racó de joc simbòlic ha de tenir un lloc rellevant a l'aula.

El lloc ha d'estar decorat significativament amb elements que el facen el més real possible.

Cal (en la mesura del que és possible) tenir elements per poder deixar tancat el racó i poder obrir-lo en els moments que es puga jugar.

 

ELECCIÓ DEL RACÓ

 

- El racó pot tenir un significat relatiu al projecte que s'estiga treballant o bé adequar-se a l'edat de l'alumnat i a determinat moment del curs.

Tant si el racó apareix a la classe com si se li dóna l'oportunitat d'elecció a l'alumnat s'ha de fer a nivell col·lectiu un llistat dels elements que han de composar el racó.

 

PRESENTACIÓ DEL RACÓ DE JOC SIMBÒLIC

 

En primer lloc s'han de presentar tots els elements del racó per aprendre el seu nom i la seua utilitat.

Després el professorat ha de fer una modelització del joc amb alguns alumnes davant la resta de l'alumnat, presentant els rols de cada persona i fent un diàleg estructurat entre les persones que juguen.

Per últim es presenten les normes del joc: quantes persones ha de jugar, en quin moment, com s'ha de deixar el racó, on s'han d'apuntar o posar gomet cada vegada que juguen, ...

 

DINÀMICA DE JOC

 

El racó de joc simbòlic ha de tenir interès per l'alumnat, quan l'interès es perd cal llevar el racó.

El racó ha de tenir un temps concret per jugar si es vol aconseguir l'objectiu de la representació de rols i la interrelació entre els i les alumnes en un determinat joc.

 

DIFERENTS RACONS DE JOC SIMBÒLIC

 

LA CUINA

EL SALÓ D'ESTAR.

L'HBITACIÓ DE DORMIR.

EL BANY.

HABITACIÓ DE NINES.

CASA DE NINES.

EL RESTAURANT.

MERCAT.

CONSULTA MÈDICA.

VEHICLES.

PERRUQUERIA.

DISFRESSES.

TEATRE DE TITELLES.

TALLER DE FERRAMENTES.

AULA.

QUALSEVOL RACÓ REFERENT A UN PROJECTE: DINOSAURES, EL MAR, LA SELVA, LA GRANJA,...

Podríem dir que la vida emocional de qualsevol comença en la gestació i depèn molt de la situació que l'envolte , dels pares que el porten al món i de les capacitats que tinguen per a la criança, que també tindrà a vore amb la seua pròpia experiència infantil . D´aquesta manera comença la cadena que constituïx la família i la transmissió de la cultura de cada poble .

L´escola forma part d'aquesta transmissió i es constituïx com el Pont entre la experiència més íntima i familiar i la societat més gran i ampla . La nostra Escola es fa càrrec d'acompanyar el creixement de l'alumnat i el dels adults que la composen ( mestres , pares , treballadors en general ) . Valorem la salut mental com una base ferma per a aquest creixement ,-i la prevenció com una bona mesura- .

Ens orientem sobre bases teòriques com el psicoanàlisi i les teories relacionals ( que destaquen en la personalitat la importància dels vincles humans), junt a la voluntat d'anar aprenent de la experiència i de tractar d'entendre a les persones més enllà del que és evident , des de les hipòtesis de l'inconscient , és a dir, la personalitat és com un iceberg (hi ha una gran part que no es veu directament ) , una part de la qual no som conscients però què té una gran influencia en el nostre comportament.

Destacarem una especie de guió en el desenvolupament de la personalitat o moments importants:

Quan els infants arriben a la Escola han de fer l'esforç d´adaptar-se a un medi nou separant-se de les figures vinculades a ells (d'apego) que els donen seguretat i han de resoldre l'ansietat que desperta aquesta experiència. Ajudar-los és una de les principals tasques de l'adult que els acompanya , donant les bases per a la confiança en el món ,” fora de l'ambient familiar també puc estar segur i passar-ho bé” . El que és més normal és que els coste i que busquen recolzar-se en elements reasseguradors com ara “l'objecte transicional“ ( Winnicott) que representa una cosa íntima al mateix temps que és una cosa externa que no ha de canviar per donar tranquil·litat ( un peluix , la motxilla …). Hi ha infants als quals els costa més elaborar aquest esforç i d'altres que reaccionen més tard i, al principi, ni ploren . Vénen de l'etapa oral i mostren les diferències en la seua personalitat: els infants actius amb ganes de conèixer el món , de menjar-se'l, de provar les textures, els aliments , mentre què altres es mostren inapetents, selectius o passius .Sols hem de preocupar-nos quan la situació siga extrema i l´impedisca evolucionar .

El següent moment a destacar és la càrrega emocional que es tramita al voltant del control d´esfínters: estaríem en l'etapa anal , a partir dels 2 anys . Suposa un gran pas en la socialització , deuen renunciar a un producte propi per a ser acceptats . Les diferències entre els infants exposen trets de la personalitat per al futur com ara la submissió o la rebel·lia, la incontinència o l'excés de control …. És una època d'autoafirmació de rabioles, en la qual poden utilitzar el No com a diferenciació de l'altre ,” no sóc tu” més què com a expressió del que volen i van evolucionant en l´expressió de l'agressivitat , sentiment que ajuda a posicionar-se front a l'altre.

Vers els 3 anys , les diferències sexuals cobren sentit . Comença l'etapa fàl·lica i els recursos per a tramitar l´ansietat que crea aquesta diferència: em falta alguna cosa? el puc perdre? és millor el que té l'altre?.. La diferència desperta la curiositat i es l'època del “ perquè”. Estem en l'etapa fàl·lica i els comportaments de lluir-se , de ser el primer , l'únic aniran prenent força . També és l'època de manifestar el complexe edípic , base del desig i la identitat sexual de l'adult: comença desitjant ser la parella d'un dels pares i competix amb l'altre. Aquest complexe emmarca la diferència de sexes i de generacions i la seua elaboració permetrà buscar la parella entre els iguals més endavant . També suposa una clara situació d'ambivalència , perquè al mateix temps que rivalitzen amb un dels pares, l'estimen. .

Vora el 6-7 anys , aquestos sentiments i la sexualitat se van reprimint o es queden latents , per deixar pas a una nova etapa que anomenem La Latència fins la pubertat que tornarà a activar la sexualitat i el conflicte edípic. Els companys i els mestres tenen quasi més importància que la família . Poden centrar-se en l'aprenentatge escolar, acceptar ser un més i perdre l'egocentrisme, tolerar les regles dels jocs i suportar no ser el centre d'atenció . Internament , pren força una instància moral: “El super-jo” que fa les funcions d'autoritat interna; ja tenen un interès personal per fer bé les coses , la identificació amb els pares és la base d'aquest progrés i també la capacitat de sublimar, de trobar plaer indirectament ,desplaçant-se, és a dir , no es canvia la finalitat però sí la forma; com la curiositat sexual que es pot satisfer amb l'aprenentatge, volent saber coses del món. Per alguns és més costós aquest passatge i poden necessitar ajuda si arriben a 3r sense fer el canvi .

Altres aspectes importants són la funció dels límits i la capacitat dels adults per utilitzar-los com a recurs per ajudar a créixer i conviure; la relació entre els germans (els zels) com un sentiment normal que s'ha de tindre en compte …etc

Aigua!!!!! Diuen una i mil voltes l'alumnat Inuit i Apatxe: així què aprofitant que encara fa calor, decidírem unir dues coses tan importants com són el joc i l'aigua.

Férem joc heurístic: vam omplir pots, arruixadores, ampolles, embuts i coladors, ens tiràrem aigua per damunt i ens ho passàrem genial. Les fotos parlen a soles.

aigua 1

 

aigua 2

aigua 3

aigua 4

Ha conclós la Campanya de recollida d'aliments que organitza l'Ajuntament de Picassent per nodrir el banc d'aliments- en aquest cas de l'ONG Caritas- per persones que no tenen recursos per alimentar-se.

En el seu nom us traslladem les gràcies pels espaguetis, l'arròs, el sucre, la llet, l'oli i tants queviures que heu dut.

A la fotografies podreu veure l'alumnat d'Infantil 4B organitzant els aliments de la seua classe.

aliments 1

 

aliments 2