Infantil

INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS 2016-2017

PER EDUCACIÓ INFANTIL

(1-2-3-4 i 5 ANYS)

 

Estimades famílies, benvingudes al nou curs escolar el qual és el que fa 44 de la nostra història:

 

 

1.- INICI

El curs escolar començarà el 12de setembre, dilluns, amb la incorporació de tot l'alumnat junt. El curs finalitzarà 20 de juny, dimarts.

 

Al Primer Cicle (1 i 2 Anys) la incorporació podrà ser progressiva atenent a les possibilitats de cada família, de la qual cosa parlareu amb la tutora a la reunió inicial.

 

L'adaptació: A l'hora d'entrada podeu acompanyar-los els primers dies i estar amb ells una estona, però heu de saber acomiadar-vos d'ells i resistir els possibles plors i confiar amb els adults de l'Escola que els consolarem i atendrem.

Una joguina duta de casa (amb el nom i cognom), pot ajudar els infants més menuts a connectar-se amb el seu món familiar i sentir-se més segurs. Han de dur-les però teniu en compte no siguen perilloses i no tinguen un alt valor econòmic ni sentimental, puix poden perdre's o trencar-se.

 

 

2.-REUNIONS DE BENVINGUDA, ENTREVISTES PERSONALITZADES I REUNIÓ GENERAL DE L'ETAPA

Les famílies del nivell 1-2 (Caragols i Marietes) i Inf. 3 (Inuits i Apatxes) esteu convocades dia 5, dilluns, a les 17:00 a la Reunió de Nouvinguts per conèixer el professorat i seguir les indicacions bàsiques. Eixe dia, concertareu una entrevista personalitzada amb la tutora a realitzar entre els dies 6, dimarts i 7, dimecres.

Sí és possible, veniu a la reunió sense els vostres fills o filles puix la reunió serà més efectiva.

Les famílies nouvingudes dels nivells Inf 4 (Víkings i Pirates) i Inf. 5 (Submarinistes iMariners), sereu citades els primers dies del curs per mantenir una entrevista amb la tutora i us informaran de l'hora mitjançant un correu electrònic.

 

Totes les famílies (1,2,3,4 i 5 anys) esteu convocades a la Reunió General del curs, dimarts 20 de setembre.

 

 

3.-HORARI

Durant els mesos de setembre i juny l'horari és reduït: de 09:20 a 14:45. D'octubre a maig serà de 09:20 a 16:40.

 

 

4.-ESCOLA MATINERA I ESCOLA VESPERTINA

Com en cursos anteriors, aquelles famílies que ho necessiten poden demanar una plaça en l’Escola Matinera que té un horari entre les 7:30 i les 9:00 hores.

També els mesos de setembre de 2016 i juny de 2017 posarem en funcionament l’Escola Vespertina que tindrà horari d’atenció a l’alumnat entre les 15:00 i les 17:00 hores. Cal sol·licitar plaça.

 

 

5.-INDUMENTÀRIA

La motxilla: de grandària mitjana i sense rodes, és imprescindible per vindre cada dia a l'Escola. Dins ha d'anar una muda completa (sabates, calcetins, roba interior, samarreta, pantaló o falda i bolquers per a l'alumnat del primer cicle que ho necessite) que haurà d'anar marcada amb el nom i cognom de la mateixa manera que tota la roba que els infants porten a l'Escola.

La bata: els infants la portaran el primer dia de cada setmana i s'emprarà a l'hora de dinar i en activitats puntuals. Per favor, poseu-li una beta d'uns 15 cm, per poder penjar-la i no oblideu marcar-la amb nom i cognom.

 

 

6.-TRANSPORT

Si el vostre fill o filla utilitza transport escolar, podeu consultar les rutes dissenyades per aquest curs. Per qualsevol suggeriment per rectificar-les, adreceu-vos a la secretaria de l'Escola (Rosa o Trini).

És important recordar que durant els mesos de setembre i juny, l'horari de parades és diferent de la resta de l'any, avançant-se 1 hora i 45' del seu horari habitual. Consulteu-ho també al llistat de la vostra ruta.

Quant als canvis de ruta o parada (eventuals o fixes), heu de consultar-los amb l'Escola on us confirmarem si els autobusos disposen de places lliures per poder-los realitzar. No oblideu que els canvis han de ser notificats per escrit, mitjançant una nota manuscrita a la tutora i secretaria o bé per telèfon.

No acceptarem cap canvi que comunique l’alumnat.

 

 

7.-COMUNICACIONS I INFORMACIONS

Al web de l'Escola trobareu la informació de caràcter general i, a més, totes les setmanes rebreu a la vostra adreça de correu electrònic amb el número setmanal corresponent d’ El Correu del Dijous on trobareu informació dels esdeveniments escolars més rellevants ocorreguts eixa setmana.

Més particularment, el mitjà més comú de comunicació amb les famílies i d'aquestes amb l'Escola és el correu electrònic. Així doncs, el professorat o personal d'administració ens comunicarem amb vosaltres per eixa via. I viceversa també.

Quant a l'alumnat del 1r cicle d'Infantil (Caragols, Formigues i Marietes -1 i 2 anys-; i Apatxes i Inuits -3anys), l'agenda servirà de vehicle d'informació i comunicació. Per al segon cicle (Víkings, Pirates, Submarinistes i Mariners -4 i 5 anys-), el sobre viatgerdurà la informació que el professorat vol fer-vos arribar. També vosaltres utilitzareu eixe mitjà de comunicació.

 

 

8.- MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES

L'Escola us ha enviat el llistat de llibres i material escolar personal que l'alumnat necessitarà per al curs. Al web trobareu les llistes de cada nivell. Podeu consultar-les.

Recordeu que els llibres i materials es poden adquirir a l'Escola o qualsevol establiment comercial.

Durant el mes de setembre, l'Escola emetrà un càrrec únic per l'import total dels llibres i materials a aquell alumnat que els hi haja sol·licitat.

 

 

9.-METODOLOGIES

A les primeres edats (1 i 2), l'Escola és semblant a la casa on l'atenció a les necessitats, apetències i estímuls estan envoltades d'afecte i alegria. De la mateixa manera, totes les accions que es duen a terme en aquesta Etapa estan basades en l'experimentació.

La vivència de les sensacions i percepcions que l'alumnat té són l'element central de l'aprenentatge. Un aprenentatge manipulatiu i en contacte amb la Natura i del qual el joc és peça fonamental.

En aquestes edats, en les que es barreja fantasia i realitat és important aconseguir un clima màgic al temps que real, donar ales a la imaginació i consolidar coneixements.

Encara que l'alumnat està agrupat per edats, en són moltes les ocasions en les que es proposaran grups heterogenis per realitzar activitats concretes on alumnes de 3 anys, conviuran en la construcció d'un projecte amb els companys de 4 i 5.

La metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) continua sent l'eix principal de les activitats puix en consultar a l'alumnat els seus interessos i posar en comú les seues idees i suggeriments, la suma dels esforços de tots aconseguix un producte satisfactori per tots.

I, com dèiem a l'inici d'aquest apartat, l'afecte i l'alegria són dos dels objectius per aconseguir una Escola que els infants senten com a seua, on es puguen expressar amb llibertat i respecte.

 

 

10.- ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

Cal que les famílies aviseu a l'Escola de la falta d'assistència del vostre fill o filla si són més de dos dies.

Recordeu que la puntualitat és imprescindible per al bon funcionament de les classes. Aquelles famílies que no utilitzeu el transport escolar heu de venir uns minuts abans de l'hora d'inici puix quan un alumne/a arriba tard se li ha d'atendre, trencant així l'equilibri de l'aula. Us demanem col·laboració, també, en aquest assumpte.

Comencem a les 9:20 del matí.

 

 

11.- CONVIVÈNCIA

Conviure suposa respecte i, en eixe sentit, totes les persones que compartim temps i espais així ho hem d'entendre. La convivència també pot suposar l'aparició de conflictes. Des de l'Escola eduquem per una convivència suportada en el diàleg com a vehicle de resolució de problemes.

És important i convenient informar el professorat de qualsevol incidència tant de la vida familiar quant de l'escolar puix tot afecta els infants i la millor manera d'ajudar a resoldre eventuals problemes, és assabentar-se d'ells.

De la mateixa manera, si durant el curs escolar, sorgeixen dificultats, teniu queixes o alguns suggeriments, feu-los arribar al professorat o als membres de l'Equip Directiu per poder solventar-los o donar resposta.

 

 

12.- FUNCIONAMENT:

      a) El desdejuni i el berenar:

Cada dia poden prendre orxata, llet ensucrada o amb cacau per desdejunar, només entrar a classe. No és obligatori, cada infant té unes apetències i necessitats. Si el vostre fill o filla té el costum d'esmorzar, poseu-li un que siga petit, que prendrà només arribar pel matí, puix si no, li pot llevar la gana a l'hora de dinar. Parleu-ho amb el professorat.

Per la vesprada, se serveix el berenar consistent en entrepans variats, fruita o berenar triturat per als infants més menuts (1-2 anys).

El desdejuni i el berenar, junt amb el dinar estan contemplats en la quota diària de Menjador Escolar, així com l’atenció en el pati del migdia.

 

      b) Els medicaments:

L'Escola no administrarà cap medicament a cap alumne sense la vostra autorització. En cas de necessitar seguir una medicació, heu d'enviar-nos la dosi exacta (en una xeringa si és un xarop) amb l'horari d'administració. Els medicaments sempre heu de donar-los al professorat (mai al xiquet o xiqueta ). En cas d'utilitzar el transport escolar, doneu-li'ls a la responsable de l'autobús.

Si el xiquet o xiqueta es fa una ferida greu, l'Escola es posarà en contacte amb vosaltres per comunicar-vos-ho i demanar instruccions.

En cas de patir alguna malaltia infecciosa, aviseu amb celeritat a l'Escola per prendre les mesures escaients.

En cas de febre tampoc no assistirà a l’Escola.

 

     c) Fotografies:

Per a les classes d'1 i 2 anys, necessitarem una foto gran de 10x8 aprox. i 10 fotos de carnet a color.

Per a les classes de 3, 4 i 5, caldrà que envieu 6 fotografies de carnet.

 

 

 

 

13.- EL CLAUSTRE DE PROFESSORAT

 

 

 

NIVELL

PROFESSORAT

Caragols, Formigues i Marietes (1-2 anys)

Tutores: Amparo Broseta, Meri Alandes i Susana Jara

Auxiliars: Julia Valero i Raül Victòria

Inuits (3anys A)

Tutora: Raquel Aspas

Auxiliar: Verónica Ruipérez

Música: Professorat de Primària

Anglés: Professorat de Primària

Apatxes (3 anys B)

Tutora: Naira Riobó

Auxiliar: Teresa Soler

Música: Professorat de Primària

Anglés: Professorat de Primària

Víkings(4 anys A)

Tutora: Mónica Jover

Música: Professorat de Primària

Anglés: Mónica Jover

Pirates (4 anys B)

Tutora: Lola Aguilar

Música: Professorat de Primària

Anglés: Mónica Jover

Submarinistes (5 anys A)

Tutora: Anaïs Badía

Música: Professorat de Primària

Anglés: Anaïs Badía

Mariners (5 anys B)

Tutora: Eva Guzmán

Música: Professorat de Primària

Anglés: Anaïs Badía

Gabinet Psicopedagògic: Professora Terapèutica

Psicòloga

Logopèdia

Joan Lluís Clausell

Carmen Ferrándiz

Ana Cervera

Aina Soler

Desdoblaments i Suport a l'alumnat

 

Maria Jutglà

Atenció als patis i menjador:

Cristina Monsalve, Teresa Soler, Verónica Ruipérez

Professora assistent a la Caporalia:

Mª Elena Nonnast

Cap d'Estudis:

Maria Jutglà

Direcció:

Miguel Ángel Moret

 

 

14.- ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ

 

       Consell Escolar

 

Representants de les famílies   

Pep Benlloch, Francisco Blay Mara Vicente i Verónica Andrés

Representants de l'alumnat

 

Representant del PAS

Lluís Montesinos

Representants del Professorat

Vicky Olivares, Héctor Torner, Gloria Gil i Jose Aguilar

Representant de la Titularitat

Sonia Casquete

Presidència

Miguel Ángel Moret

 

 

       Associació de Mares i Pares

President

Pep Benlloch

Tresorera

Mara Vicente

Secretari

David Albiñana

 

 

 

15.- DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ

 

Consergeria, recepció, atenció telefònica

Trini Gómez

Comptabilitat, gestió de rebuts

Rosa Herrero

Gerència

Lluís Montesinos

 

 

 

16.- EQUIP DIRECTIU

 

Secretari

Sergio Valero

Cap d'Estudis d'Infantil

Maria Jutglà

Cap d'Estudis de Primària

Christian García

Cap d'Estudis d'ESO

Jeroni Parra

Direcció

Miguel Ángel Moret

 

 

 

17.- CALENDARI ESCOLAR

 

MES

DIES NO LECTIUS

Octubre

12, dimecres (Festa del Pilar)

31, dilluns (No lectiu segons acord del Consell Escolar Municipal)

Novembre

1, dimarts (Festa de Tots Sants)

Desembre

5 dilluns (No lectiu segons acord del Consell Escolar Municipal)

6, dimarts (Dia de la Constitució)

8 dijous, (Immaculada)

23, 26, 27, 28, 29, 30 (Vacances Cap d'Any)

Gener

2, 3, 4, 5 i 6 (Vacances Cap d'Any)

Març

17 (No lectiu segons acord Consell Escolar Municipal)

Abril

Del 13 a 24 (Vacances de primavera)

Maig

1, dilluns, Festa del Treball

 

En nom de l'Escola, moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració.

Salutacions i benvingudes i benvinguts.

Miguel Ángel Moret

Director.