Infantil

 

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS 2020-2021

EDUCACIÓ INFANTIL (1-2-3-4 i 5 ANYS)

       

Benvolgudes famílies d'Infantil:


En primer lloc, esperem de tot cor que estigueu totes i tots bé i que esteu gaudint de l'estiu i de segur que, algunes i alguns ja esteu gaudint de les vacances.


A continuació, tractarem de donar-vos informació rellevant sobre el tancament de l'organització per al curs 2020-2021, que sabem que ve envoltat d'incertesa per a totes i per a tots, i que tant ens ha costat finalitzar, però per fi, us la podem fer arribar.


Passat dijous dia 23 de juliol el Consell Escolar va estar informat d'aquesta nova organització pedagògica i per tant, ja podem compartir les actuacions fetes, així com el resultat d'aquestes.


L'Escola, en tot moment, ha tingut com a objectiu garantir la presencialitat màxima per a tot el nostre l'alumnat, sense deixar de complir les prescripcions que des de la Conselleria d'Educació ens anaven arribant, que no van ser definitives fins al mes de juliol per a les escoles concertades com la nostra.


Com podreu imaginar han estat moltes les reflexions, actuacions, mesures, organitzacions, horaris, canvis constants i molta gestió de la incertesa que, en trets generals, ha estat el pitjor. Fins que hem arribat ací, tot acceptant que la situació d'ací a setembre pot canviar.


1.- Per començar, hem elaborat un Pla de Contingència que us farem arribar la primera setmana de setembre, puix està sent verificat per la nostra empresa de riscos laborals, i que tots i totes haurem de conèixer i tindre. El Pla de Contingència engloba, entre altres moltes coses, l'entrada i l'eixida de l'escola, els protocols que s'han de seguir en el menjador escolar o què s'ha de fer en cas que una persona de l'Escola presentés símptomes de la COVID-19.


2.-Hem dissenyat un model pedagògic que segueix la nostra línia d'Escola, adaptant-lo a les exigències que des de les administracions sanitàries es van establint, tractant de garantir per damunt de tot, la cura del nostre alumnat, en qualsevol dels escenaris possibles.


3.-Hem redistribuit l'Escola per poder adaptar-nos a la normativa sanitària, utilitzant tots els recursos que ja teníem, amb tota la imaginació i la creativitat que encara ens queda i, en alguns casos, invertint en altres qüestions necessàries, suposant un compromís pedagògic i d'Escola, i també un compromís de cooperativa, entenent que no tenim la garantia de cap ajuda econòmica extraordinària, per part de l'administració.

Així doncs, hem tancat l'organització fins al setembre, sabent que el curs proper és un repte educatiu del qual aprendrem totes i tots. Aquesta organització que us presentem a continuació, està condicionada per la sol·licitud de recursos personals que l’Escola ha fet a la Conselleria d’Educació, concretament, la demanda de dues professionals més que ens permetra reduir les ràtios per baix de 25 alumnes, desdoblant els grups que ja tenim, com explicarem a continuació.


Encara no tenim una resposta oficial de la Conselleria, així doncs, és important que enteneu que aquesta organització es pot veure modificada al setembre. Evidentment, només comptem amb informació clara us la farem arribar. Però, la necessitat de donar-vos informació ens ha fet plantejar aquesta organització perquè és la més probable.


EDUCACIÓ INFANTIL


- El curs comença oficialment el dia 7 de setembre però el dia 8 de setembre és festiu en Picassent.


- Els grups d'Infantil conformaran grups estables de convivència (coneguts com a grups bambolla), fins a un màxim de 25 alumnes. Si la resposta de la Conselleria fóra favorable i comptarem el proper curs amb dos professionals més, aquests grups de referència es vorien modificats de manera que cada nivell (de dos classes de 4 anys, per exemple, es farien 3 grups que quedarien conformats com a grups de convivència estable). Cada grup de convivència tindrà una mestra de referència i l'ajuda una tècnica d’educació a temps complet, en el cas d'infantil 3 anys.
Si la Conselleria desestimara la nostra sol·licitud, l’Escola s’ha compromés a contractar dues técniques més, una per al nivell de 4 anys i una altra per al nivell de 5 anys, que treballaran amb els grups de cada nivell en diferents franges del dia, especialment, en aquells moments que la higiene haja d'estar més present (rentada de mans, entrades i eixides del pati i del menjador...).
També comptaran els grups amb el reforç de la Mestra de PT (Pedagogia Terapèutica) i de la Cap d’Estudis d’Infantil.


Els grups de convivència no es relacionen amb altres grups a menys d'una distància d'1,5 metres, i per tant, tindran el seu espai de pati assignat i també la seua part del menjador, així com la mateixa persona de referència en el pati i en el menjador, en la mesura del possible. Es tracta, com imaginareu, de reduir al màxim els contactes en un mateix grup.


Entre ells i elles, no hi ha tantes restriccions, no cal que porten mascareta i no han de guardar la distància de seguretat, així i tot, el material comú que utilitzen serà higienitzat freqüentment, tal com consta en el nostre Pla de Contingència. Des de l’Escola considerem fonamental que l’alumnat d’aquestes edats es desenvolupe en un ambient natural, espontani i tranquil, és per això que considerem aquesta organització de grups de convivència és la més adequada.


Respecte a l'organització general:


- Mantenim els serveis extraordinaris com l'escola matinera, el transport, el menjador i l'escola vespertina (setembre i juny), atesos els criteris de seguretat i seguint les indicacions de Conselleria.


Del que no gaudirem enguany és de les activitats extraescolars que organitza l'AMPA.


- El menjador escolar es doblega en dos espais, el menjador de sempre i la pista coberta que
està sent acondicionada per a tal funció.


L'organització del menjador està condicionada pels protocols de seguretat, de manera que l'alumnat serà servit sempre per les mateixes persones i es treballarà durant el mes de setembre, com s'ha de fer l'entrada i l'eixida del menjador.


Els grups bambolla podran seure junts a la taula sense guardar distància d'1,5 metres.


- L'entrada i l'eixida a l'Escola es realitzarà de manera escalonada. De 9 a 9:15 entrarà l'alumnat de cotxe, que NO PODRÀ APARCAR EN LA PLAÇA que hi ha a la porta de l'Escola, és a dir, hauran d'aparcar els vehicles i acompanyar, si ho consideren necessari a la porta de l'Escola, o als llocs que us indicarem al setembre.


A partir de les 9:15 farà l'entrada l'alumnat que ve en autobús.


Si un vehicle particular arriba més tard de les 9:15, obligatòriament haurà d'esperar que baixe tot l'alumnat de bus.

Aquest curs necessitem al màxim de la vostra col·laboració.


- Segons la normativa vigent, les famílies no poden entrar a l'Escola si no és amb cita prèvia o perquè es requereix per part del personal del centre. Queden excloses les famílies del Primer Cicle d'Infantil i del nivell d'Infantil 3 anys, durant el període d'adaptació establert per l’Escola durant els primers dies del curs.


- La corresponsabilitat família-escola és fonamental perquè la vida a l'escola siga tranquil·la i segura. Això suposa que haureu de seguir les indicacions que us transmetrem al setembre per garantir una vida a l'escola tranquil·la i acollidora.


- Afortunadament, tenim una escola amb grans espais a l'aire lliure, enguany més que mai tenim la ferma intenció d'utilitzar-los. Per a nosaltres, l'aprenentatge a l'aire lliure no és una novetat, puix tenim moltes experiències d'èxit que ens avalen, però així i tot, una de les consignes en les programacions serà la presència de l'aula a l'aire lliure.


- Com deiem al principi, la incertesa és un factor que no deixa d'envoltar-nos des que començà tota aquesta situació, és per això, que el professorat de l'Escola no ha deixat de pensar en tots els possibles escenaris que poden esdevenir. Les diferents programacions s'estan dissenyant, pensant en la manera telemàtica com en la presencial.


- Durant el mes de setembre, tot l'alumnat treballarà, a través de diferents tècniques ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) i tècniques metodològiques cooperatives, adaptades a cadascú dels nivells, la realitat que ens ha deixat la COVID-19 i quina repercussió real té en la nostra vida quotidiana. La finalitat d'aquest treball és la de:


- Comprendre, aprendre i interioritzar les rutines sanitàries que haurem de desenvolupar durant tot el curs.


- Traçar una línia pedagògica que tinga especial cura de la part emocional, per adaptar-nos, com més aviat millor, a la nova situació.


- Tancar el curs anterior, doncs la manera tan abrupta en la que va acabar el curs anterior és necessari tancar-lo i donar pas a un curs nou. És per això que es faran diverses actuacions per a fer-ho (acompanyament de les tutores del curs anterior, comiat de les classes…).


El que no hem pogut compartir amb vosaltres en aquest moment, és l'adscripció del professorat d'Infantil. Tot i que és una qüestió que sempre compartim al mes de juliol amb vosaltres, enguany la quantitat de feina a fer i les possibilitats de canvi en la normativa, que puguen desfer les expectatives creades, ens ha fet que deixem aquesta informació per a la primera setmana de setembre quan tot estiga, cent per cent, confirmat i adequat a la realitat sanitària de cada moment.


Les famílies dels nivell d’Infantil 1, 2 i 3 anys rebreu un correu junt amb aquest, sobre el període d’adaptació a l’Escola que es treballarà d’una manera diferent a la resta de nivells, donades les circumstàncies i l’edat dels infants.


La primera setmana de setembre rebreu, junt amb l'adscripció del professorat, un dossier semblant al que enviem tots els anys, explicant, de manera més detallada, el funcionament de cadascuna de les etapes i de l'Escola, i el Pla de Contingència.


Només ens resta desitjar-vos bon descans, bon estiu i molta, molta salut.


Fins al setembre, fins ben aviat!


L'equip directiu de Les Carolines