Últimes places per a Infantil 1 i 2 Anys!!

Infantil

INTRODUCCIÓ

El joc simbòlic té una gran importància a l'Educació Infantil.

Els racons de joc simbòlic responen a la necessitat que té l'infant de conèixer els companys i companyes, de reviure lúdicament unes situacions quotidianes i poder experimentar, amb la pròpia activitat, els diversos rols que hi ha al seu entorn.

Els racons són espais destinats a l'activitat lúdica que demanen a l'alumnat una participació, lliure, imaginativa i creadora; afavoreixen la interrelació i comunicació i són el primer pas cap a la socialització. L'alumnat necessita compartir espais, joc, joguines, posar-se d'acord els uns amb els altres, establir normes de comportament, convivència i de joc.

 

OBJECTIUS

 

Reproduir, mitjançant el joc simbòlic, escenes quotidianes, reals o de ficció, arribant a crear seqüències de joc ordenades.

Cooperar en el joc amb d’altres companys i companyes, assumint un rol simbòlic determinat.

Associar descripcions i explicacions de l’adult amb experiències pròpies viscudes anteriorment.

Exterioritzar les emocions i sentiments que desperta el joc.

Passar-s’ho bé jugant.


Tenir iniciativa en el joc.

Desenvolupar habilitats motrius complexes: bressolar, donar menjar, escombrar, rentar nines...

Conèixer la utilització i les funcions del objectes i materials d’ús habitual.

Col·laborar amb el mestre/a i els companys i companyes, en el manteniment de l’ordre i la neteja.

 

TEMPORALITZACIÓ

Cada racó ha de durar fins que l'alumnat deixe de tenir interès o quan hi ha un canvi de projecte de treball.

 

ESTRUCTURA DE CADA RACÓ

El racó de joc simbòlic ha de tenir un lloc rellevant a l'aula.

El lloc ha d'estar decorat significativament amb elements que el facen el més real possible.

Cal (en la mesura del que és possible) tenir elements per poder deixar tancat el racó i poder obrir-lo en els moments que es puga jugar.

 

ELECCIÓ DEL RACÓ

 

- El racó pot tenir un significat relatiu al projecte que s'estiga treballant o bé adequar-se a l'edat de l'alumnat i a determinat moment del curs.

Tant si el racó apareix a la classe com si se li dóna l'oportunitat d'elecció a l'alumnat s'ha de fer a nivell col·lectiu un llistat dels elements que han de composar el racó.

 

PRESENTACIÓ DEL RACÓ DE JOC SIMBÒLIC

 

En primer lloc s'han de presentar tots els elements del racó per aprendre el seu nom i la seua utilitat.

Després el professorat ha de fer una modelització del joc amb alguns alumnes davant la resta de l'alumnat, presentant els rols de cada persona i fent un diàleg estructurat entre les persones que juguen.

Per últim es presenten les normes del joc: quantes persones ha de jugar, en quin moment, com s'ha de deixar el racó, on s'han d'apuntar o posar gomet cada vegada que juguen, ...

 

DINÀMICA DE JOC

 

El racó de joc simbòlic ha de tenir interès per l'alumnat, quan l'interès es perd cal llevar el racó.

El racó ha de tenir un temps concret per jugar si es vol aconseguir l'objectiu de la representació de rols i la interrelació entre els i les alumnes en un determinat joc.

 

DIFERENTS RACONS DE JOC SIMBÒLIC

 

LA CUINA

EL SALÓ D'ESTAR.

L'HBITACIÓ DE DORMIR.

EL BANY.

HABITACIÓ DE NINES.

CASA DE NINES.

EL RESTAURANT.

MERCAT.

CONSULTA MÈDICA.

VEHICLES.

PERRUQUERIA.

DISFRESSES.

TEATRE DE TITELLES.

TALLER DE FERRAMENTES.

AULA.

QUALSEVOL RACÓ REFERENT A UN PROJECTE: DINOSAURES, EL MAR, LA SELVA, LA GRANJA,...